ระบบประปาผิวดิน คืออะไร มีลักษณะเป็นแบบไหน ติดตั้งแล้วดีกว่าอย่างไรบ้าง

ระบบประปาผิวดิน-คืออะไร-การผลิตน้ำประปาผิวดิน-มีประโยชน์อย่างไร

ระบบประปาผิวดิน

ระบบประปาผิวดินถือเป็นระบบที่สำคัญมากในปัจจุบัน เพราะน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และในพื้นที่ที่น้ำประปาไม่เพียงพอ เราจึงต้องนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดิน น้ำคลอง น้ำบาดาล ฯลฯ ขึ้นมาใช้งาน อย่างไรก็ตามน้ำที่เรานำมาใช้นั้นต้องมีความสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และไม่มีสิ่งเจือปน จึงต้องผ่านกระบวนการทำระบบน้ำประปา หรือ ระบบกรองน้ำผิวดิน เพื่อที่เราจะสามารถนำน้ำไปอุปโภค-บริโภคได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

Contents hide

ระบบประปาผิวดิน คืออะไร

ระบบประปาผิวดิน คือ การนำน้ำผิวดินหรือน้ำดิบจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น แม่น้ำลำคลอง อ่างเก็บน้ำ มาเตรียมความพร้อมและนำเข้าสู่กระบวนการต่าง ๆ เพื่อผลิตน้ำที่มีคุณภาพ สะอาด ได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดและมีสิ่งเจือปน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : แนะนำ 6  ขั้นตอนการผลิตน้ำประปา ที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล ถูกหลักอนามัย

โดยภาพรวมการทำงานของระบบน้ำประปา เริ่มจากการนำน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ มากำจัดการปนเปื้อนของสารแขวนลอย เช่น ความขุ่น กลิ่น สี โดยกระบวนการสร้างตะกอนและรวมตะกอน จากนั้นจะแยกตะกอนออกจากน้ำด้วยการตกตะกอน เมื่อน้ำใสถูกดันขึ้นมาด้านบน จะนำน้ำนั้นไปพักแยกไว้อีกถัง และกำจัดเชื้อโรคที่ผสมอยู่ในน้ำด้วยคลอรีน เท่านี้ก็จะได้น้ำสะอาดที่ปลอดภัยต่อร่างกายไปดื่มหรือใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวล

ขั้นตอนการกรองน้ำประปาผิวดิน

ขั้นตอนการกรองน้ำประปาผิวดิน

1.จัดเตรียมบ่อพักน้ำ

จัดเตรียมบ่อพักน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ระบบกรองน้ำผิวดิน เพื่อนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติขึ้นมาพักและตรวจสอบคุณภาพของแหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปา

2.ปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

เมื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำเรียบร้อยแล้ว เราจะนำน้ำที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเบื้องต้น โดยการเติมสารส้มและสารปูนขาว เพื่อทำให้น้ำตกตะกอนในถังตะกอน และน้ำเหล่าน้ำก็จะไหลไปที่ถังตกตะกอนที่เตรียมไว้

3.เพิ่มสารเร่งตกตะกอน

เมื่อน้ำไหลเข้าถังตกตะกอน จะมีการเพิ่มสารเร่งตกตะกอน เพื่อทำให้ตะกอนรวมกันขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมากขึ้น ตะกอนนั้นจะตกลงก้นถัง และน้ำดิบด้านบนจะมีความสะอาดขึ้น จากนั้นจะถูกส่งไปที่ถังกรองน้ำประปา

คลิกอ่านเพิ่มเติม : หน้าที่ของถังตกตะกอน มีอะไรบ้าง มาทำความรู้จักเพื่อให้ใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเถอะ

4.กรองน้ำประปา

เมื่อผ่านการตกตะกอนมาแล้ว น้ำจะถูกส่งไปที่ถังกรองประปา ซึ่งกระบวนการกรองนี้จะเป็นการกรองที่ละเอียดมากขึ้น เพราะเป็นการแยกสิ่งเจือปนขนาดเล็กมาก ๆ ที่หลุดจากถังตะกอนออก โดยผ่านชั้นหินกรอง ชั้นทราย และกรวดกรองน้ำประปาชนิดพิเศษ

5.ปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา

จุดนี้เป็นจุดสำคัญมาก น้ำที่ผ่านการกรองจะเก็บในถังน้ำใส และมีการจ่ายคลอรีนในอัตราที่พอเหมาะพอดีเพื่อฆ่าเชื้อโรค และกำจัดแบคทีเรียที่อยู่ในน้ำ เป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนที่จะนำไปใช้

6.ดูแลรักษาระบบประปาอย่างมีประสิทธิภาพ

สูบน้ำไปที่หอถังสูงหรือถังแชมเปญ เพื่อรักษาระดับแรงดันน้ำ โดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกในการจ่ายน้ำไปยังผู้บริโภค และอย่าลืมหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำ และดูแลรักษาระบบน้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อที่จะได้มีน้ำที่ปลอดภัยใช้ได้อย่างสบายใจ

การติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดิน มีข้อดีอย่างไร

การติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดิน มีข้อดีอย่างไร

ระบบประปาผิวดิน หรือ ระบบกรองน้ำผิวดิน สามารถกรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ได้อย่างสะอาด ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค นำมาซึ่งประโยชน์ ดังนี้

1.ติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อใช้ในการเกษตร

การทำการเกษตรนั้นจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำอยู่ตลอด การติดตั้งระบบน้ำประปานั้นจะทำให้มีแหล่งน้ำที่ใช้ในการทำเกษตรกรรมเพียงพอในทุกช่วงฤดู

2.ติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค

ในหมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ห่างไกลที่มีน้ำใช้อย่างจำกัดนั้น การมีระบบกรองน้ำผิวดินถือเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้คนในพื้นที่เหล่านั้นมีน้ำสะอาดใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะในหน้าแล้งที่ความต้องการใช้กับปริมาณน้ำที่มีนั้นต่างกันมากกว่าปกติ

คลิกอ่านเพิ่มเติม : 10 ความสำคัญของน้ำประปา มีอะไรบ้าง ที่หลาย ๆ คนอาจไม่รู้ มีประโยชน์มากว่าแค่การบริโภคเพียงอย่างเดียว

3.ติดตั้งระบบน้ำประปาผิวดินเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นสำคัญมาก เพราะกระบวนการต่าง ๆ นั้นต้องใช้น้ำ การมีระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน จะช่วยส่งเสริมให้ขั้นตอนการผลิตนั้นมีคุณภาพขึ้นไปด้วย

4.ทำให้มีน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน

ระบบประปาผิวดินนั้นสามารถแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนและน้ำไม่มีคุณภาพได้อย่างแน่นอน การติดตั้งระบบประปาผิวดินนี้จะช่วยให้เราสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล มีน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในยามที่ขาดแคลน

วิธีเลือกบริษัทติดตั้งระบบประปาผิวดิน ควรเลือกอย่างไรดีที่สุด

วิธีเลือกบริษัทติดตั้งระบบประปาผิวดิน ควรเลือกอย่างไรดีที่สุด

บริษัทติดตั้งระบบประปาผิวดินนั้นมีจำนวนมาก การเลือกที่ดีนั้นควรเลือกผู้ให้บริการที่ไว้ใจได้ มีความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพ สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำระบบน้ำผิวดิน และการติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้เป็นอย่างดี ถ้าจะให้ดีควรเป็นผู้ให้บริการแบบ Full Service

ทุกท่านจะสามารถเห็นได้ว่า น้ำนั้นสำคัญกับการดำรงชีวิตของคนเราในหลาย ๆ แง่ ทั้งการอุปโภค-บริโภคส่วนตัว การทำเกษตรกรรม รวมไปถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม การทำระบบประปาผิวดินนั้นจะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าน้ำที่เรานำมาใช้นั้นสะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และการติดตั้งระบบกรองน้ำผิวดินนี้ยังมีข้อดีอีกมากมาย

บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถูกต้องตามมาตรฐานของน้ำประปา โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"
ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา