บริการรับติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

กรองสนิมเหล็ก กรองหินปูนแบบครบวงจร

ฟรี ! ออกแบบระบบกรองน้ำบาดา

ฟรี ! สำรวจหน้างาน

บริการรับติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล

กรองสนิมเหล็ก กรองหินปูนแบบครบวงจร

ฟรี ! ออกแบบระบบกรองน้ำบาดาล
ฟรี ! สำรวจหน้างาน

รับออกแบบ-ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาลสำหรับหมู่บ้าน ชุมชน กรองหินปูน สนิมเหล็ก

ระบบกรองน้ำบาดาล

การทำระบบกรองน้ำบาดาล มีจุดประสงค์หลายแบบ เช่น กรองน้ำบาดาลดื่ม กรองน้ำบาดาลไว้ใช้ ฯลฯ ส่วนมากแล้วจะนิยมทำระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อใช้ในหมู่บ้านสำหรับใช้แทนน้ำประปา เพราะในบางพื้นที่มีน้ำประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน จึงจำเป็นต้องขุดเจาะน้ำบาดาล กรองน้ำบาดาลด้วยวิธีแบบธรรมชาติมาใช้แทน การทำระบบกรองน้ำบาดาลจะต้องกรองสนิมเหล็ก กรองหินปูน รวมถึงสิ่งเจือปนอื่น ๆ ออกไป โดยใช้สารกรองน้ำบาดาลตามค่ามาตรฐาน เพื่อให้น้ำบาดาลที่ได้มีความสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งาน

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ทำระบบกรองน้ำบาดาล Mitrwater ดีกว่าอย่างไร

มีวิศวกรดูแลตั้งแต่ต้น
มีวิศวกรด้านระบบน้ำคอยดูแล ควบคุมการทำระบบกรองน้ำบาดาลให้ตลอดทั้งโปรเจค

ฟรี ! ออกแบบระบบน้ำ
บริการออกแบบฟรี ทั้งระบบกรองน้ำบาดาล ในโรงงาน , รีสอร์ท หรือ ครัว

ฟรี ! ขนส่ง-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา
มีบริการขนส่ง-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำใช้ให้แบบฟรี ๆ

ผลิตถังกรองน้ำบาดาลเอง
เรามีโรงงานผลิตถังกรองน้ำบาดาลเป็นของตัวเอง ทำให้ควบคุมสเปคของถังกรองน้ำบาดาลได้

ทำระบบกรองน้ำบาดาล
Mitrwater ดีกว่าอย่างไร

มีวิศวกรดูแลตั้งแต่ต้น
มีวิศวกรด้านระบบน้ำคอยดูแล ควบคุมการทำระบบกรองน้ำบาดาลให้ตลอดทั้งโปรเจค

ฟรี ! ออกแบบระบบน้ำ
บริการออกแบบฟรี ทั้งระบบกรองน้ำบาดาล ในโรงงาน , รีสอร์ท หรือ ครัว

ฟรี ! ขนส่ง-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำประปา
มีบริการขนส่ง-ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล เครื่องกรองน้ำใช้ให้แบบฟรี ๆ

ผลิตถังกรองน้ำบาดาลเอง
เรามีโรงงานผลิตถังกรองน้ำบาดาลเป็นของตัวเอง ทำให้ควบคุมสเปคของถังกรองน้ำบาดาลได้

ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน คืออะไร

ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน คืออะไร

ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน คือ ระบบกรองน้ำบาดาลที่เอาไว้ใช้สำหรับการบำบัดน้ำบาดาลภายในชุมชน หมู่บ้าน โดยการทำระบบกรองน้ำบาดาลจะมีตั้งแต่การเริ่มขุดเจาะบาดาล หรือถ้าในหมู่บ้านมีการขุดเจาะน้ำบาดาลเอาไว้แล้ว ก็สามารถทำระบบกรองน้ำบาดาลได้เลยทันที

ซี่งระบบกรองน้ำบาดาลที่ทำจะครอบคลุมตั้งแต่การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาพักในบ่อหรือถัง เร่งน้ำบาดาลให้ตกตะกอน ปรับสภาพน้ำบาดาล กรองน้ำบาดาล ไปจนถึงขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค

        ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน คือ ระบบกรองน้ำบาดาลที่เอาไว้ใช้สำหรับการบำบัดน้ำบาดาลภายในชุมชน หมู่บ้าน โดยการทำระบบกรองน้ำบาดาลจะมีตั้งแต่การเริ่มขุดเจาะบาดาล หรือถ้าในหมู่บ้านมีการขุดเจาะน้ำบาดาลเอาไว้แล้ว ก็สามารถทำระบบกรองน้ำบาดาลได้เลยทันที

        ซี่งระบบกรองน้ำบาดาลที่ทำจะครอบคลุมตั้งแต่การสูบน้ำบาดาลขึ้นมาพักในบ่อหรือถัง เร่งน้ำบาดาลให้ตกตะกอน ปรับสภาพน้ำบาดาล กรองน้ำบาดาล ไปจนถึงขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำบาดาลเพื่อใช้อุปโภค-บริโภค

กรองน้ำบาดาลมาใช้ในหมู่บ้าน มีข้อดีอย่างไรบ้าง

✓  ใช้น้ำบาดาลทดแทนน้ำประปาได้อย่างสะอาดและปลอดภัยลอดภัย
✓  ใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างสะดวก

✓  น้ำบาดาลเหมาะสำหรับการใช้งานภายในชุมชน หมู่บ้าน
✓  ช่วยประหยัดค่าน้ำประปา เพราะใช้น้ำบาดาลทดแทน
✓  การทำระบบกรองน้ำบาดาลคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

กรองน้ำบาดาลมาใช้ในหมู่บ้าน
มีข้อดีอย่างไรบ้าง

✓  ใช้น้ำบาดาลทดแทนน้ำประปาได้อย่างสะอาดและปลอดภัยลอดภัย
✓  ใช้น้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค-บริโภคได้อย่างสะดวก

✓   น้ำบาดาลเหมาะสำหรับการใช้งานภายในชุมชน หมู่บ้าน
✓   ช่วยประหยัดค่าน้ำประปา เพราะใช้น้ำบาดาลทดแทน
✓   การทำระบบกรองน้ำบาดาลคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว

วิธีกรองน้ำบาดาล มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 ปรับสภาพน้ำบาดาลในระดับเบื้องต้น

นำน้ำดิบที่เป็นน้ำบาดาลมาปรับสภาพเบื้องต้น เพื่อลดสารแขวนลอย ตะกอนในน้ำ และลดความสกปรกก่อน

ขั้นตอนที่ 2 นำน้ำบาดาลเข้าระบบ Pretreatment

จะนำน้ำดิบที่บำบัดเบื้องต้นเข้าระบบ Pretreatment ถังแรกอาจจะเป็นระบบกรองทราย (Sand Filter) หรือ ระบบกรองแมงกานีส (Manganese Filter) เพื่อทำการกรองตะกอน คอลลอยด์ สนิมเหล็ก แมงกานีสในน้ำ โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ  

ต่อมาจะเป็นระบบกรองคาร์บอน (Carbon Filter) ซึ่งทำหน้าที่กรองความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น คลอรีน และสีในน้ำ และเพื่อไม่ให้คลอรีนหลุดไปเจอกับสารกรองเรซิ่น ซึ่งอาจเสื่อมสภาพเมื่อเจอคลอรีน 

เมื่อน้ำผ่านระบบ Pretreatment 2 ขั้นตอนแรกแล้วจะเข้าสู่ระบบ Softener ซึ่งภายในบรรจุสารกรองเรซิ่น (Resin Filter) ที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนไอออนในการผลิตน้ำอ่อน คือ การที่น้ำไหลผ่านสารแลกเปลี่ยนไอออนแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไอออนของน้ำกับไอออนอีกชนิดที่ต้องการกำจัด น้ำที่ได้จะเป็นน้ำอ่อน (Water Softener) ที่พร้อมใช้งานในกระบวนการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 นำน้ำเก็บในถังเก็บน้ำ

นำน้ำที่ได้เก็บในถังน้ำใสหรือหอถังสูง เพื่อจ่ายใช้ในโครงการต่อไป

วิธีกรองน้ำบาดาล มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนที่ 1 ปรับสภาพน้ำบาดาลในระดับเบื้องต้น

     นำน้ำดิบที่เป็นน้ำบาดาลมาปรับสภาพเบื้องต้น เพื่อลดสารแขวนลอย ตะกอนในน้ำ และลดความสกปรกก่อน

ขั้นตอนที่ 2 นำน้ำบาดาลเข้าระบบ Pretreatment

     จะนำน้ำดิบที่บำบัดเบื้องต้นเข้าระบบ Pretreatment ถังแรกอาจจะเป็นระบบกรองทราย (Sand Filter) หรือ ระบบกรองแมงกานีส (Manganese Filter) เพื่อทำการกรองตะกอน คอลลอยด์ สนิมเหล็ก แมงกานีสในน้ำ โดยขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ  

     ต่อมาจะเป็นระบบกรองคาร์บอน (Carbon Filter) ซึ่งทำหน้าที่กรองความขุ่น สารแขวนลอย สารอินทรีย์ กลิ่น คลอรีน และสีในน้ำ และเพื่อไม่ให้คลอรีนหลุดไปเจอกับสารกรองเรซิ่น ซึ่งอาจเสื่อมสภาพเมื่อเจอคลอรีน 

     เมื่อน้ำผ่านระบบ Pretreatment 2 ขั้นตอนแรกแล้วจะเข้าสู่ระบบ Softener ซึ่งภายในบรรจุสารกรองเรซิ่น (Resin Filter) ที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนไอออนในการผลิตน้ำอ่อน คือ การที่น้ำไหลผ่านสารแลกเปลี่ยนไอออนแล้วเกิดการแลกเปลี่ยนกันระหว่างไอออนของน้ำกับไอออนอีกชนิดที่ต้องการกำจัด น้ำที่ได้จะเป็นน้ำอ่อน (Water Softener) ที่พร้อมใช้งานในกระบวนการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 นำน้ำเก็บในถังเก็บน้ำ

     นำน้ำที่ได้เก็บในถังน้ำใสหรือหอถังสูง เพื่อจ่ายใช้ในโครงการต่อไป

สารกรองน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

สารกรองน้ำคาร์บอน

สารกรองน้ำคาร์บอนเป็นสารกรองที่ผลิตจากถ่านหิน ที่ผ่านกรรมวิธีการเผาและให้ความร้อนจนได้สารกรองที่มีความพรุนสูง สารกรองมีลักษณะเป็นเกล็ดหรือเม็ดขนาดเล็กสีดำ ใช้สำหรับบรรจุในถังกรองหรือภาชนะ เพื่อทำหน้าที่ดักจับ สี กลิ่น สารอินทรีย์ คลอรีน โลหะหนัก และสารพิษบางชนิด สารกรองคาร์บอนเหมาะสำหรับใช้กรองน้ำใช้ทั่ว ๆ ไป ทำให้น้ำใสขึ้น สะอาดขึ้น

สารกรองน้ำแมงกานีส   

แมงกานีส คือ สารกรองสนิมเหล็ก เป็นสารกรองที่นิยมใช้กรองแหล่งน้ำบาดาล หรือน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กจำนวนมาก สารกรองแมงกานีสใช้ผสมกับสารกรองแอนทราไซน์ได้ในเครื่องกรองเดียวกัน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องกรอง Multimedia Filter คือ แหล่งน้ำที่มีความขุ่นบวกกับแหล่งน้ำที่มีสารละลายจำพวกสนิมเหล็กอยู่ในแหล่งเดียวกัน นอกจากนี้ยังสามารถผสมกับคาร์บอนได้

สารกรองเรซิ่น  

สารกรองเรซิ่น หรือ Ion Exchange Resins บางท่านอาจเรียกว่า เรซิ่น (Resin) เป็นสารกรองน้ำชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นเม็ดทรงกลมขนาดเล็กสีเหลือง สารกรองจะมีความชื้น สำหรับการกำจัดความกระด้าง หินปูน แคลเซียม และแมกนีเซียม หรือในการทำน้ำอ่อนในระบบบำบัดน้ำอุตสาหกรรมน้ำใช้ โดยใช้หลักการทำงานแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารกรองกับประจุในน้ำ

บริการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล กรองหินปูน กรองสนิมเหล็ก แบบครบวงจร

มิตรวอเตอร์เราเป็นบริษัทรับทำระบบกรองน้ำบาดาลและทำระบบน้ำอื่น ๆ แบบครบวงจร เช่น ระบบน้ำประปา ระบบน้ำอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลที่ใช้ในระบบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น ลดความขุ่น ลดความกระด้าง กรองหินปูน กรองสนิมเหล็ก รวมถึงสิ่งเจือปนอื่น ๆ เพื่อทำให้พื้นที่ของคุณมีน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยไว้ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

คลิกปรึกษาปัญหาน้ำบาดาลในพื้นที่ของเราได้แบบฟรี ๆ ที่นี่ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

mitrwaterพร้อมบริการระบบบำบัดน้ำเสีย ปรึกษาฟรี

บริการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล กรองหินปูน กรองสนิมเหล็ก แบบครบวงจร

     มิตรวอเตอร์เราเป็นบริษัทรับทำระบบกรองน้ำบาดาลและทำระบบน้ำอื่น ๆ แบบครบวงจร เช่น ระบบน้ำประปา ระบบน้ำอุตสาหกรรม พร้อมทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลที่ใช้ในระบบน้ำ เพื่อแก้ปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็น ลดความขุ่น ลดความกระด้าง กรองหินปูน กรองสนิมเหล็ก รวมถึงสิ่งเจือปนอื่น ๆ เพื่อทำให้พื้นที่ของคุณมีน้ำบาดาลที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยไว้ใช้งานได้อย่างมั่นใจ

คลิกปรึกษาปัญหาน้ำบาดาลในพื้นที่ของเราได้แบบฟรี ๆ ที่นี่ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

ทำระบบกรองน้ำบาดาล ช่วยกรองอะไรได้บ้าง

ทำระบบกรองน้ำบาดาล ช่วยกรองอะไรได้บ้าง

1.กรองสนิมเหล็ก

น้ำบาดาลมักจะมีสนิมเหล็กเจือปนมาด้วยเสมอ ในการทำระบบกรองน้ำบาดาลจึงต้องมีการกรองสนิมเหล็กเพื่อปรับสภาพให้สีของน้ำบาดาลไม่เป็นสีส้ม และลดการปนเปื้อนของสนิมเหล็กนั่นเอง 

2.กรองหินปูน

หินปูนเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากบริโภคเข้าไปโดยไม่ผ่านกระบวนการกรองน้ำบาดาลก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดอันตรายได้ ฉะนั้นแล้วการทำระบบกรองน้ำบาดาลหินปูนจะช่วยกำจัดหินปูนในน้ำบาดาลได้เป็นอย่างดี

3.กรองความขุ่น กลิ่น สี 

การทำระบบกรองน้ำบาดาลจะช่วยกำจัดความขุ่นและปรับสีน้ำบาดาลให้ดูใสมากยิ่งขึ้น แถมการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลหมู่บ้านยังช่วยแก้ปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็นได้อีกด้วย ทำให้นำน้ำบาดาลไปใช้อุปโภค-บริโภคได้เป็นอย่างดี

4.กรองสิ่งเจือปน 

ระบบกรองน้ำบาดาลที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านหรือชุมขน จะช่วยกรองสิ่งสกปรกเจือปนต่าง ๆ ทั้งแบบที่มองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตาให้หมดไป ทำให้คนในพื้นที่มีน้ำบาดาลที่สะอาดและปราศจากเชื้อโรคใช้ ยิ่งหากเป็นการทำระบบน้ำประปาบาดาลก็จะใช้น้ำบาดาลแทนน้ำประปาได้เลย

1.กรองสนิมเหล็ก

     น้ำบาดาลมักจะมีสนิมเหล็กเจือปนมาด้วยเสมอ ในการทำระบบกรองน้ำบาดาลจึงต้องมีการกรองสนิมเหล็กเพื่อปรับสภาพให้สีของน้ำบาดาลไม่เป็นสีส้ม และลดการปนเปื้อนของสนิมเหล็กนั่นเอง 

2.กรองหินปูน

      หินปูนเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำบาดาลมีความกระด้าง หากบริโภคเข้าไปโดยไม่ผ่านกระบวนการกรองน้ำบาดาลก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดอันตรายได้ ฉะนั้นแล้วการทำระบบกรองน้ำบาดาลหินปูนจะช่วยกำจัดหินปูนในน้ำบาดาลได้เป็นอย่างดี

3.กรองความขุ่น กลิ่น สี 

     การทำระบบกรองน้ำบาดาลจะช่วยกำจัดความขุ่นและปรับสีน้ำบาดาลให้ดูใสมากยิ่งขึ้น แถมการติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาลหมู่บ้านยังช่วยแก้ปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่นเหม็นได้อีกด้วย ทำให้นำน้ำบาดาลไปใช้อุปโภค-บริโภคได้เป็นอย่างดี

4.กรองสิ่งเจือปน 

     ระบบกรองน้ำบาดาลที่ติดตั้งภายในหมู่บ้านหรือชุมขน จะช่วยกรองสิ่งสกปรกเจือปนต่าง ๆ ทั้งแบบที่มองเห็นด้วยตาและมองไม่เห็นด้วยตาให้หมดไป ทำให้คนในพื้นที่มีน้ำบาดาลที่สะอาดและปราศจากเชื้อโรคใช้ ยิ่งหากเป็นการทำระบบน้ำประปาบาดาลก็จะใช้น้ำบาดาลแทนน้ำประปาได้เลย

บริการทำระบบกรองน้ำบาดาล บำบัดน้ำบาดาล
แบบครบวงจรที่สุดในไทย !

  ฟรี ! ออกแบบระบบกรองน้ำบาดาล
ฟรี ! ค่าติดตั้ง-ขนส่งเครื่องกรองน้ำบาดาล
ผลิตถังกรองเองจากโรงงาน สเปคสูง ไม่รั่วซึม

บริการทำระบบกรองน้ำบาดาล
บำบัดน้ำบาดาล แบบครบวงจรที่สุดในไทย

ฟรี ! ออกแบบระบบกรองน้ำบาดาล
ฟรี ! ค่าติดตั้ง-ขนส่งเครื่องกรองน้ำบาดาล

ผลิตถังกรองเองจากโรงงาน สเปคสูง ไม่รั่วซึม

ระบบกรองน้ำบาดาล ทำเองได้หรือไม่

ระบบกรองน้ำบาดาล ทำเองได้หรือไม่

การทำระบบกรองน้ำบาดาล DIY ทำเอง จริง ๆ แล้วสามารถทำได้ แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของการวางระบบ การจัดหาชุดกรองน้ำบาดาล และการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล แถมการทำระบบกรองน้ำบาดาลเองยังมีความเสี่ยงที่จะได้ระบบกรองน้ำบาดาลที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วย

ทางที่ดีหากต้องการทำระบบกรองน้ำบาดาลควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกรองน้ำบาดาลมาช่วยดูแลโดยตรงจะดีที่สุด ระบบกรองน้ำบาดาลที่ได้จะตรงตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้ก็สะอาดปลอดภัยอีกด้วย

     การทำระบบกรองน้ำบาดาล DIY ทำเอง จริง ๆ แล้วสามารถทำได้ แต่จะมีความยุ่งยากในเรื่องของการวางระบบ การจัดหาชุดกรองน้ำบาดาล และการติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล แถมการทำระบบกรองน้ำบาดาลเองยังมีความเสี่ยงที่จะได้ระบบกรองน้ำบาดาลที่ต่ำกว่ามาตรฐานด้วย

     ทางที่ดีหากต้องการทำระบบกรองน้ำบาดาลควรให้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกรองน้ำบาดาลมาช่วยดูแลโดยตรงจะดีที่สุด ระบบกรองน้ำบาดาลที่ได้จะตรงตามมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมคุณภาพน้ำบาดาลที่ได้ก็สะอาดปลอดภัยอีกด้วย

ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ราคา เท่าไหร่

ติดตั้งระบบกรองน้ำบาดาล ราคา เท่าไหร่

เช็ค ช่วยประเมินราคาการทำระบบกรองน้ำบาดาลให้ ซึ่งหากคุณต้องการทำระบบกรองน้ำบาดาลในพื้นที่ของคุณ ก็สามารถติดต่อเราเพื่อให้เราช่วยประเมินราคาการทำระบบกรองน้ำบาดาลได้ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

     เช็ค ช่วยประเมินราคาการทำระบบกรองน้ำบาดาลให้ ซึ่งหากคุณต้องการทำระบบกรองน้ำบาดาลในพื้นที่ของคุณ ก็สามารถติดต่อเราเพื่อให้เราช่วยประเมินราคาการทำระบบกรองน้ำบาดาลได้ ให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

ระบบกรองน้ำบาดาล
แบบไหนบ้างที่เรารับทำ

ระบบกรองน้ำบาดาลแบบไหนบ้างที่เรารับทำ

1.ระบบการผลิตประปาบาดาล 

เป็นระบบน้ำที่นำเอาน้ำบาดาลมาเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำบาดาล ก่อนที่จะนำน้ำบาดาลไปใช้เป็นน้ำประปา

2.ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน 

เป็นการทำระบบกรองน้ำบาดาลภายในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยการนำเอาน้ำบาดาลจากบ่อมาปรับสภาพน้ำ กรองน้ำบาดาล เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะอาด ปลอดภัย

3.​​ระบบกรองน้ำบาดาลใช้ในบ้าน 

เป็นการทำระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อใช้งานภายในบ้าน โดยทางบ้านได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีระบบกรองน้ำบาดาลที่สะอาดใช้

1.ระบบการผลิตประปาบาดาล 

     เป็นระบบน้ำที่นำเอาน้ำบาดาลมาเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำบาดาล ก่อนที่จะนำน้ำบาดาลไปใช้เป็นน้ำประปา

2.ระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน 

     เป็นการทำระบบกรองน้ำบาดาลภายในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน โดยการนำเอาน้ำบาดาลจากบ่อมาปรับสภาพน้ำ กรองน้ำบาดาล เพื่อให้ใช้งานได้อย่างสะอาด ปลอดภัย

3.​​ระบบกรองน้ำบาดาลใช้ในบ้าน 

     เป็นการทำระบบกรองน้ำบาดาลเพื่อใช้งานภายในบ้าน โดยทางบ้านได้ขุดเจาะน้ำบาดาลเอาไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่มีระบบกรองน้ำบาดาลที่สะอาดใช้

ลูกค้าที่ใช้บริการทำระบบน้ำกับเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชั้นนำมากมาย
นี่เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเราเท่านั้น

ผลงานการติดตั้ง-ทำระบบน้ำของเรา

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน
การบำรุงรักษาระบบsoftener
การผลิตน้ำdi
กรองน้ำบาดาล
เครื่องกรองน้ำบาดาล
ระบบน้ำประปา
ถังตกตะกอนมีหลักการทํางานอย่างไร
ถังตกตะกอนหน้าที่