ระบบน้ำประปา คืออะไร ระบบผลิตน้ำประปา แบ่งออกเป็นกี่แบบ และมีอะไรบ้าง มาดูกัน

ระบบน้ำประปา คืออะไร ระบบผลิตน้ำประปา แบ่งออกเป็นกี่แบบ และมีอะไรบ้าง

ระบบน้ำประปา

น้ำเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างมาก มนุษย์ใช้ประโยชน์จากน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค ใช้ดื่ม ใช้สอยภายในครัวเรือน รวมถึงใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม น้ำที่นำมาใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคควรเป็นน้ำที่สะอาด หรือน้ำที่มีคุณภาพ ระบบการผลิตน้ำประปาทำให้น้ำมีคุณภาพมากขึ้น ระบบการผลิตน้ำประปา คืออะไร การทำระบบผลิตน้ำประปา มีกี่แบบ ระบบน้ำประปาหมู่บ้านมีประโยชน์อย่างไรการออกแบบระบบประปา ให้มีมาตรฐานทำอย่างไร เรามาหาคำตอบกัน

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับ ระบบน้ำ และระบบน้ำประปา….

Mitrwater รับดูแลเรื่องระบบน้ำ แบบครบวงจร ปลอดภัย ระบบน้ำแบบไหน เราสามารถทำได้

ระบบน้ำประปา คืออะไร

ระบบการผลิตน้ำประปา คืออะไร

ระบบน้ำประปา คือ ระบบที่ทำให้น้ำผิวดิน น้ำดิบ น้ำบาดาลหรือแหล่งน้ำจากธรรมชาติมีคุณภาพมากขึ้น เหมาะสำหรับการอุปโภคและบริโภค น้ำดิบหรือน้ำจากธรรมชาติจะถูกแปรสภาพให้ใสสะอาดในกระบวนการผลิตน้ำ เหล่านี้จะกลายเป็นน้ำประปาให้เราได้ใช้ประโยชน์กันในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร รวมถึงภาคอุตสาหกรรม การนำน้ำจากธรรมชาติมาอุปโภคบริโภคโดยตรง ไม่ผ่านกระบวนการบำบัดน้ำให้ใสสะอาด มีอันตรายต่อสุขภาพ รวมถึงลดคุณภาพของสินค้าลงด้วยเนื่องจากน้ำธรรมชาติมีการปนเปื้อนของสิ่งสกปรกหรือมีสารพิษต่างๆ เจือปน ทำให้มีอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบในวงกว้าง

ระบบน้ำประปาหมู่บ้านมีประโยชน์อย่างไร

ระบบน้ำประปาหมู่บ้านมีประโยชน์อย่างไร

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ทำให้ชาวบ้านทุกหลังคาเรือนได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคและบริโภค น้ำถูกแจกจ่ายให้กับทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน ชาวบ้านไม่ต้องไม่ตักน้ำในแม่น้ำลำคลองมาใช้เหมือนในอดีต ที่สำคัญยังได้ใช้น้ำที่มีคุณภาพ มีความสะอาดปลอดภัยมากขึ้น นอกจากมีน้ำไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภคแล้วยังสามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรได้อีกด้วยช่วยป้องกันปัญหาภัยแล้ง สำหรับหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลการประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึงการทำระบบน้ำประปาหมู่บ้านไว้ใช้เองเป็นทางออกที่ดีมากๆ

ระบบผลิตน้ำประปา แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ระบบผลิตน้ำประปา แบ่งออกเป็นกี่แบบ

ระบบผลิตน้ำประปามีหลายแบบ การติดตั้งระบบการผลิตน้ำประปาจะต้องได้มาตรฐาน  การติดตั้งท่อประปาเลือกท่อที่มีคุณภาพและเหมาะสม ท่อประปาที่ได้รับความนิยมคือ ท่อ PVC, PPR (เดินน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน) และ ท่อเหล็ก สำหรับระบบผลิตน้ำประปา โดยหลักๆ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

1.ระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน

ระบบผลิตน้ำประปาผิวดินเป็นการนำน้ำผิวดินมาแปรสภาพหรือปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดเหมาะกับการอุปโภคและบริโภค ใช้ในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม น้ำผิวดิน เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง เป็นแหล่งน้ำสาธารณะที่อยู่บนผิวดิน น้ำผิวดินมักมีความขุ่นและมีสารอินทรีย์ค่อนข้างสูง รวมถึงสารพิษ โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง ฯลฯ การนำน้ำผิวดินมาเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำประปานั้นไม่ยากไม่ต้องขุดเจาะลงไปใต้ดินมีต้นทุนการผลิตต่ำ

2.ระบบผลิตน้ำประปาบาดาล

ระบบประปาบาดาล เป็นการนำน้ำบาดาลมาเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้น้ำบาดาลมีความสะอาดมากขึ้นเหมาะกับการอุปโภคและบริโภค น้ำบาดาลมาจากการที่น้ำผิวดินที่ซึมผ่านชั้นดิน ชั้นหิน เกิดการสะสมตามซอกเนื้อดิน หิน ทราย กรวด การนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์จะมีต้นทุนในการจุดเจาะ อย่างไรก็ตาม น้ำบาดาลช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้น้ำบาดาลควรผ่านการกรองหรือระบบผลิตน้ำประปาบาดาลที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากน้ำบาดาลมักมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค แร่ธาตุ สารเคมีที่เป็นอันตราย สนิมเหล็ก มีสารละลายต่างๆ มากมายที่เจือปน

3.ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน แหล่งน้ำอาจมาจากน้ำผิวดิน หรือน้ำบาดาล น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติถูกนำมาแปรสภาพโดยเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้ได้น้ำที่ใสสะอาดมากขึ้นหลังจากนั้นจึงแจกจ่ายให้กับชาวบ้านทุกหลังคาเรือนผ่านท่อประปา ครัวเรือนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านช่วยให้พื้นที่ที่ห่างไกลจากระบบประปาส่วนภูมิภาคได้มีน้ำใช้ ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำได้

4.ระบบผลิตน้ำประปาในอาคาร และบ้าน

การติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาในอาคารและบ้านสามารถใช้น้ำได้อย่างสะดวกสบายมีความเป็นส่วนตัว ทำให้มีน้ำที่สะอาดไว้ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค การติดตั้งจะมีการวางท่อระบบประปาในจุดที่จำเป็น ระบบประปาในอาคารมีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ถังเก็บน้ำประปา เครื่องสูบน้ำระบบท่อจ่ายน้ำ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ นอกจากนั้นยังมีระบบย่อยอีก เช่น ระบบจ่ายน้ำประปาด้วยความดันหรือจ่ายน้ำขึ้น ระบบจ่ายน้ำลง ระบบจ่ายน้ำประปาแบบผสม เป็นต้น

ระบบการทำน้ำประปา มีข้อดีอย่างไรบ้าง

ระบบการทำน้ำประปา มีข้อดีอย่างไรบ้าง

1.ช่วยให้ได้น้ำที่สะอาด มีคุณภาพเหมาะกับการนำไปอุปโภคและบริโภค

2.ช่วยให้ภาคครัวเรือนมีน้ำใช้ประโยชน์เพียงพอต่อความต้องการ

3.ช่วยให้มีน้ำไว้ใช้สอยเพื่อการเกษตรทำให้ผลผลิตเติบโตสมบูรณ์

4.ภาคอุตสาหกรรมมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในกระบวนการผลิต

5.ช่วยให้พื้นที่ห่างไกลการประปาส่วนภูมิภาคได้มีน้ำประปาใช้สอย

การออกแบบระบบประปา ให้มีมาตรฐานต้องเป็นอย่างไร

การออกแบบระบบประปา ให้มีมาตรฐานต้องเป็นอย่างไร

กระบวนการผลิตน้ำประปาเริ่มแรกต้องจัดหาแหล่งน้ำดิบที่เหมาะสม จากนั้นทำให้น้ำดิบตกตะกอน จึงเข้าสู่ระบบกรองน้ำประปาและระบบสูบจ่ายน้ำเป็นลำดับต่อไป การออกแบบระบบผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐานจะต้องวางโครงสร้างให้ดี ไม่ว่าจะเป็นการวางโครงสร้างไว้สำหรับสูบแหล่งน้ำดิบ การวางโครงสร้างการวางถังตกตะกอน การวางโครงสร้างระบบน้ำประปา วางโรงสร้างถังเก็บน้ำที่ผ่านการกรองและวางโครงสร้างของโรงสูบน้ำที่เป็นจุดเชื่อมต่อถังเก็บน้ำใส อย่างไรก็ตาม การออกแบบระบบประปาควรอยู่ภายใต้การทำงานของผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยตรง

ระบบผลิตน้ำประปา มีข้อดีหลายอย่าง ระบบที่มีความสำคัญช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบหรือน้ำจากแหล่งธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำผิวดินหรือน้ำบาดาลให้ใสสะอาดเหมาะกับการนำไปใช้อุปโภคและบริโภคในครัวเรือน อุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตร การออกแบบติดตั้งระบบน้ำประปาควรดำเนินการโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบโดยตรงเพื่อให้ระบบผลิตน้ำประปามีประสิทธิภาพมากที่สุดส่งผลดีต่อคุณภาพน้ำประปานั่นเอง

รับออกแบบ ทำระบบผลิตน้ำประปาทุกรูปแบบ
รับออกแบบ ทำระบบผลิตน้ำประปาทุกรูปแบบ
บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถูกต้องตามมาตรฐานของน้ำประปา โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"
ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา