รับออกแบบพร้อมทำระบบผลิตน้ำประปา แบบครอบคลุมที่สุดในไทย

ระบบน้ำประปาผิวดิน
ระบบน้ำประปาบาดาล
ระบบน้ำประปาในโรงงานอุตสาหกรรม
ระบบน้ำประปาในโรงงานอุตสาหกรรม

 

รับทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาลแบบครบวงจรทั่วประเทศ

ระบบน้ำประปา

การทำระบบน้ำประปามีหลายแบบด้วยกัน ขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำและการนำน้ำที่ได้ไปใช้งาน โดยหากแยกแหล่งน้ำที่นำมาทำระบบผลิตน้ำประปาจะมีหลักๆ อยู่ 2 แหล่ง คือ 

ซึ่งการทำระบบน้ำประปาทั้ง 2 ระบบ มีความแตกต่างกันในการออกแบบติดตั้ง 

บริการทำระบบน้ำแบบครบวงจร

ถังตกตะกอน

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบน้ำประปาสำหรับใช้งานภาย หมู่บ้าน รีสอร์ท หอพัก โรงแรม

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบกรองน้ำบาดาล

ทำระบบกรองน้ำบาดาลให้น้ำสะอาด ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบน้ำสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบน้ำ RO, DI, Softener

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

บริการทำระบบน้ำแบบครบวงจร

ถังตกตะกอน

ระบบผลิตน้ำประปา

ระบบน้ำประปาสำหรับใช้งานภาย หมู่บ้าน รีสอร์ท หอพัก โรงแรม

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบกรองน้ำบาดาล

ทำระบบกรองน้ำบาดาลให้น้ำสะอาด ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ไม่มีสิ่งเจือปน

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

ระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบน้ำสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ระบบน้ำ RO, DI, Softener

การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน
การบำบัดน้ำเสียในโรงงาน

เหตุผลที่ต้องทำระบบน้ำประปากับเรา

มีวิศวกรดูแลตั้งแต่ต้น

ควบคุมการทำระบบน้ำประปาโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำตลอด

ฟรี ! ออกแบบระบบน้ำ

บริการออกแบบระบบผลิตน้ำประปาฟรี ไม่ต้องเสียเงินค่าออกแบบเพิ่มเติม

ราคาเป็นมิตร เพราะมีโรงงานผลิตถังกรองน้ำประปาเอง

เรามีโรงงานผลิตถังกรองน้ำประปาหมู่บ้านเป็นของตัวเอง จึงสามารถควบคุม ทั้งคุณภาพและราคาได้

ระบบผลิตน้ำประปา (Tap Water System) คืออะไร

ระบบน้ำประปา คือ การนำน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น น้ำผิวดิน น้ำจากบ่อ บึง หนอง คลอง ฯลฯ มาเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำเพื่อปรับสภาพน้ำให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ระบบผลิตน้ำประปาจะครอบคลุมตั้งแต่การนำน้ำเข้าสู่ระบบรวมไปถึงการปรับสภาพน้ำให้พร้อมนำจ่าย การทำระบบน้ำประปาจะได้รับความนิยมมาก ๆ ในพื้นที่ต่างจังหวัด รวมถึงการติดตั้งระบบน้ำภายในหมู่บ้าน ชุมชน

ขั้นตอนกระบวนการการผลิตน้ำประปาผิวดิน

ระบบน้ำประปา มีทั้งหมดกี่แบบ

ถังตกตะกอนน้ำเสีย ( Sedimentation tank )

ระบบน้ำประปาผิวดิน

น้ำผิวดิน เป็นน้ำที่ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น คลอง หนอง บึง ฯลฯ น้ำผิวดินจะมีความขุ่น ตะกอน คอนลอย ค่อนข้างสูง และจะเปลี่ยนตามฤดูกาล ระบบประปาผิวดินจึงจำเป็นตกมีระบบตกตะกอน ให้น้ำใสก่อน จึงจะกรองเพื่อใช้งานต่อไป โดยระบบผลิตน้ำประปาในประเทศไทยกว่า 90% จะใช้แหล่งน้ำจากน้ำผิวดินเป็นหลัก 

เครื่องกรองน้ำdi

ระบบน้ำประปาบาดาล

น้ำบาดาล เป็นแหล่งน้ำใต้ดิน ใต้ชั้นหิน สภาพของน้ำบาดาลมักมีสารละลายเจือปนหลายอย่าง เช่น เหล็ก , แมงกานีส , หินปูน , คลอไรด์ เป็นต้น ระบบผลิตน้ำประปาบาดาลจึงจำเป็นต้องมีระบบกรองสารละลายออกก่อนจะนำไปใช้งาน ซึ่งในหลายพื้นที่ระบบน้ำประปาจากการประปาเข้าไม่ถึง มักเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาผลิตเป็นน้ำใช้ ซึ่งข้อดี คือ ต้นทุนถูก หลายครั้งน้ำมีคุณภาพที่ดี

ระบบผลิตน้ำประปา ใช้กับอุตสาหกรรมอะไรบ้าง และมีกี่ประเภท

1.ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน

การทำระบบน้ำประปาหมู่บ้าน คือ การนำน้ำดิบที่อาจจะเป็นแหล่งน้ำผิวดิน หรือ บาดาล นำมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้จ่ายในหมู่บ้าน โดยหลัก ๆ จะเป็นหน่วยงาน อบต. ซึ่งน้ำที่ได้นำไปใช้กับคนเป็นหลัก เช่นอุปโภค บริโภค แบบเดียวกับน้ำประปาทั่วไป 

2.ระบบประปาสำหรับหอ พัก โรงแรม รีสอร์ท 

ระบบประปาสำหรับหอพัก โรงแรม รีสอร์ท มีลักษณะการทำระบบน้ำประปาคล้ายกับระบบผลิตน้ำประปาทั่วไป คือ เน้นการใช้งานกับลูกค้า โดยใช้มาตรฐานการผลิตเดียวกับน้ำประปา ซึ่งแหล่งน้ำหลักๆ มักจะเป็นน้ำบาดาล ที่จะนำมาบำบัด หลายครั้งจะมีระบบกรองแยกอีก 1 ขั้นตอน เพื่อกรองน้ำใช้ในสระว่ายน้ำ 

3.ระบบน้ำประปาในโรงงาน

ระบบประปาในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีความหลากหลายมากที่สุด เพราะน้ำที่ผลิตได้มักจะนำไปใช้ในหลายส่วน เช่น อุปโภค บริโภค , ใช้ลดน้ำต้นไม้ . ใช้จ่ายเข้าหม้อไอน้ำ , ใช้ผลิตสินค้า เป็นต้น โดยพื้นฐานโรงงานอุตสาหกรรมจะผลิตน้ำให้ได้ตามมาตรฐานน้ำประปาก่อน และจะมีระบบกรองน้ำอีกหลากหลายส่วนที่ใช้เฉพาะทางตามวัตถุประสงค์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ระบบ Soft , ระบบ RO , ระบบ DI เป็นต้น

รับออกแบบระบบประปา ในทุกอุตสาหกรรม

มิตรวอเตอร์ เราเป็นบริษัทรับออกแบบระบบประปา พร้อมทำระบบผลิตน้ำประปาแบบต่าง ๆ อย่างครบวงจร เช่น ระบบน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำเสีย ฯลฯ ดำเนินการออกแบบระบบประปาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำ พร้อมช่างที่มีความชำนาญ ที่ทำระบบผลิตน้ำประปาซึ่งประสบการณ์การทำงานยาวนาน

ซึ่งให้ลูกค้าทุกกลุ่ม สามารถมั่นใจว่าทุกขั้นตอนการผลิตน้ำประปาจะได้มาตรฐาน ปลอดภัย ถูกหลักวิศวกรรม โดยมีวิศวกรด้านระบบน้ำที่เชี่ยวชาญมาช่วยออกแบบ ติดตั้ง ตลอดจนจบโปรเจค

ทำระบบน้ำประปา มิตรวอเตอร์ ได้อะไรบ้าง

1.สำรวจหาแหล่งน้ำ

หากทำระบบน้ำประปากับเราเราจะเริ่มตั้งแต่หาแหล่งน้ำที่เหมาะสม ประเมินต้นทุนทั้งในเรื่องการจัดหาพื้นที่ , ระบบท่อ , การจัดตั้งโรงเรือน และ คำนวณว่าแหล่งน้ำที่พบมีความเหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตน้ำประปาหรือไม่

2.ออกแบบระบบ

หลักจากได้แหล่งน้ำดิบที่เหมาะสมแล้ว ก็จะทำการออกแบบระบบน้ำประปา โดยวิเคราะห์จากคุณภาพน้ำดิบที่ตรวจพบ , จำนวนการใช้น้ำต่อวัน , คุณภาพน้ำประปาที่อยากได้ , วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ต้องการ โดยมิตรวอเตอร์จะนำข้อมูลทั้งหมดมาออกแบบให้ลูกค้าอย่างครบถ้วนและเหมาะสมที่สุด

3.ติดตั้งและให้คำแนะนำ

หลักจากออกแบบแล้ว การติดตั้งก็เป็นสิ่งนึงที่มิตรวอร์เตอร์ให้ความสำคัญ โดยจะคำนึงถึงปัจจัยหลัก ๆ คือ ระบบน้ำประปาที่ติดตั้งต้องใช้งานง่าย ซ่อมแซมง่าย , การติดตั้งต้องถูกหลักวิศวกรรม , แล อุปกรณ์ต้องตรงตามสัญญาว่าจ้าง

4.ดูแลหลังการขาย

มิตรวอเตอร์มี สโลแกนที่ว่า “เพื่อนของน้ำเพื่อนของคุณ” ซึ่งเป็นหลักคิดที่บอกว่าจะดูแลลูกค้าดุจเพื่อนสนิท และ การดูแลหลังการขายเป็นสิ่งที่บ่งบอกความตั้งใจได้มากที่สุด โดยมิตรวอเตอร์จะมี บริการซ่อมแซมระบบฟรี , มีบริการเข้าไปตรวจเช็คความเรียบร้อยหน้างานหลังติดตั้ง , การตรวจคุณภาพน้ำ โดยทั้งหมดนี้ในปีที่มีการรับประกันจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำราคาถูก

บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย !

ฟรี ! ปรึกษาออกแบบระบบ

ฟรี ! สำรวจและประเมินหน้างาน

ราคาเป็นมิตร เพราะเป็นโรงงานผลิตเอง

ลูกค้าที่ใช้บริการทำระบบน้ำกับเรา

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรชั้นนำมากมาย
นี่เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าเราเท่านั้น

PARTNER

PARTNER

watersoftener โรงงานเครื่องกรองน้ำ

สอบถามข้อมูลการทำระบบน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้ฟรี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

 ระบบน้ำประปา
 ระบบกรองน้ำบาดาล
 ระบบน้ำ RO อุตสาหกรรม
 เครื่องกรองน้ำบาดาล
 เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม
 ระบบบำบัดน้ำเสีย

ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา
ติดต่อรับบริการติดตั้งระบบน้ำประปา

ผลงานการติดตั้ง-ทำระบบน้ำประปา

เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน
การบำรุงรักษาระบบsoftener
การผลิตน้ำdi
กรองน้ำบาดาล
เครื่องกรองน้ำบาดาล
ระบบน้ำประปา
ถังตกตะกอนมีหลักการทํางานอย่างไร
ถังตกตะกอนหน้าที่