ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียอย่างไรให้เหมาะสมและถูกต้อง

ท่อน้ำและปลายลำธารแสดงให้เห็นถึงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ออกมาออกมาสะอาดพอที่จะทิ้งได้

สำหรับการทำระบบบำบัดน้ำเสีย สิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกก็คือ การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และคำนวณปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้สามารถออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการและตอบโจทย์มากที่สุด ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ดี แน่นอนว่าจะช่วยทำให้ได้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน ลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น ลดค่าใช้จ่ายแฝงในระยะยาวและยังช่วยทำให้ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วย

โดยบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับข้อดีของการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้อง พร้อมกับข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจะมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องดีอย่างไร

น้ำเสียที่ถูกปล่อยออกสู่แหล่งรับน้ำทิ้งนั้น หากไม่มีการบำบัดหรือปรับสภาพน้ำให้มีประสิทธิภาพก่อน อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำตามมาในภายหลังได้ เราจึงต้องมีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงกับปัญหาที่อาจตามมาในภายหลัง ซึ่งการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้อง มีข้อดี ดังนี้

 • สามารถบำบัดหรือปรับสภาพน้ำเสียให้มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นและเพียงพอที่จะปล่อยสู่แหล่งรับน้ำทิ้งหรือสามารถนำกลับไปใช้งานซ้ำได้
 • ไม่ใช้เครื่องจักรมากเกินความจำเป็น และ น้อยเกินไป จะทำให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดการเสื่อมประสิทธิภาพก่อนเวลาอันควร
 • สามารถใช้งานเครื่องจักรได้ยาวนาน ตามเวลาที่ควรจะเป็น เพราะใช้วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับลักษณะของกระบวนการผลิตในระยะยาว
 • ระบบทำงานได้ง่าย ไม่ลำบากเกินไป และเหมาะกับผู้ควบคุม
 • ขนาดของระบบไม่เล็กหรือใหญ่เกินไปกว่าปริมาณน้ำทิ้งจริง เพราะมีผู้เชี่ยวชาญลงตรวจหน้างานจริง ๆ
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถนำเงินไปสร้างหรือพัฒนาส่วนอื่นๆ ในโรงงานหรือสถานประกอบการได้
บ่อบำบัดน้ำเสียจากการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ

การออกแบบระบบบำบัดต้องมีข้อมูลอะไร ที่ต้องใช้ในการออกแบบ

สำหรับข้อมูลที่ต้องใช้ในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่ต้องมี เราแนะนำอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 ข้อ คือ หาปริมาณน้ำเสียให้ชัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย และการจัดการพื้นที่ในระบบบำบัดน้ำเสียให้คุ้มค่า ซึ่งมีรายละเอียดสำคัญดังนี้

1.หาปริมาณน้ำเสียให้ชัด

อันดับแรกในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เราต้องทราบปริมาณน้ำเสียที่ปล่อยออกมาก่อนว่ามีจำนวนประมาณเท่าไหร่ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้มีขนาดที่ตรงกับปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน โดยทั่วไปแล้วน้ำเสียมาจาก 2 แหล่ง คือ น้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำ และน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตหรือการใช้งานจริง ซึ่งมีวิธีการคำนวณต่างกันดังนี้

น้ำเสียที่เกิดจากห้องน้ำ : หลักการคือ หนึ่งคนจะใช้น้ำทิ้ง 200 ลิตร/วัน ให้นำจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ในสถานประกอบการมาคูณกับ 200 ก็จะได้ปริมาณน้ำเสียต่อวัน เช่น มีคน 30 คน ปริมาณน้ำเสียทั้งหมดจะเป็น 30 x 200 = 6,000 ลิตร/วัน

น้ำเสียจากกระบวนการผลิตหรือใช้งานจริง : หาได้จาก อัตราการใช้น้ำประปา x 80% สามารถดูได้จากบิลค่าน้ำประปา เช่น มีการใช้น้ำประปาอยู่ที่ 300 ลูกบาศก์เมตร/เดือน ปริมาณน้ำเสียที่ใช้ในการคำนวณคือประมาณน้ำเสีย 300 x 80% = 240 ลูกบาศก์เมตร/เดือน หรือ 8 ลูกบาศก์เมตร/วัน (เอา 30 หาร)

2.ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย

หลังจากคำนวณปริมาณน้ำเสียต่อวันได้แล้ว ต่อมาจำเป็นต้องทำความรู้จักกับน้ำเสียด้วยว่ามีลักษณะอย่างไร มีค่าพารามิเตอร์มากน้อยแค่ไหน จะได้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างตรงจุด ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้ำทิ้งต่างๆ โดยมีค่าน้ำทิ้งที่ต้องทราบดังนี้

 • ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
 • ค่า BOD
 • ค่า COD
 • ค่าของแข็งแขวนลอย (SS)
 • ค่าของแข็งละลายน้ำ (TDS)
 • ค่าไขมัน น้ำมัน (Grease Oil)
 • ค่าสารเคมี ที่อยู่ในกระบวนการผลิต เช่น Ni , Zn , Cr เป็นต้น

3.การจัดการพื้นที่ในระบบบำบัดน้ำเสียให้คุ้มค่า

เมื่อถึงเวลาออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำเป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพื้นที่จริง ส่วนไหนที่จำเป็นหรือนำลงใต้ดินได้ให้น้ำลงใต้ดิน เพื่อประหยัดพื้นที่และทำให้น้ำไหลลงสู่ถังรองรับได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปจะเป็นส่วนต้นๆ ของระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ถังเกรอะ ถังปั๊มสูบ เป็นต้น และในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นต้องวางอยู่บนพื้นดิน ก็ให้ใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นและไม่กีดขวางการทำงาน หากสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรงได้จะยิ่งดี

ระบบำบัดน้ำเสียโรงงาน มี 3 แบบที่เลือกใช้ได้ให้เหาะกับลักษณะโรงงาน

บริษัทออกแบบระบบบําบัดน้ำเสีย รับออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยทีมงานระดับคุณภาพ

สำหรับคนที่อยากทำระบบบำบัดน้ำเสีย แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดี เราขอแนะนำบริษัท Mittwater ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบผลิตน้ำทุกรูปแบบ เป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ด้านระบบน้ำมายาวนานกว่า 15 ปี ทั้งระบบน้ำดีและระบบน้ำเสีย หากสนใจก็สามารถทักสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้แบบฟรี ๆ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

และนอกจากนี้ก็หวังว่าบทความเกี่ยวกับการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียให้ถูกต้องที่นำเสนอในบทความนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สนใจอยากทำระบบบำบัดน้ำเสียได้ไม่มากก็น้อย