7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล จะมีอะไรบ้าง หากไม่รีบแก้อาจมีผลเสียตามมา

ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล 

น้ำบาดาล ถือเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำระบบน้ำประปาบาดาลเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยประหยัดค่าน้ำในแต่ละเดือนได้เป็นอย่างดี และเชื่อว่าหลายคนในที่นี้ก็คงจะเคยได้ยินและรู้จักกับข้อดีของน้ำบาดาลไปบ้างแล้ว ดังนั้นบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับ 7 ผลกระทบจากการใช้งานน้ำบาดาล จะมีอะไรบ้างบทความนี้มีคำตอบ

 

สรุป 7 ผลกระทบจากการใช้น้ำบาดาล มีอะไรบ้าง

1.ส่งกลิ่นเหม็น

หากมีการใช้น้ำบาดาล ผลกระทบที่อาจพบเจอก็คือ น้ำบาดาลส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้นของดิน หินหรือ โคลนทำให้น้ำส่งกลิ่นเหม็นออกมา โดยสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการบำบัดน้ำบาดาล เพียงแค่นี้ก็จะช่วยทำให้น้ำบาดาลกลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนั่นเอง

2.มีการปนเปื้อนของสารเคมี

การทำน้ำประปาจากน้ำบาดาลในบริเวณที่มีฟาร์มปศุสัตว์หรือมีการใช้ยากำจัดศัตรูพืช แน่นอนว่าจะส่งผลทำให้น้ำบาดาลเกิดการปนเปื้นของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูล ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้งานได้ จำเป็นต้องนำไปผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการบำบัดให้เรียบร้อยเสียก่อน

3.มีต้นทุนในการขุดเจาะบ่อบาดาลสูง

การขุดเจาะบ่อบาดาล ในอดีตยังไม่มีเครื่องมือในการขุดเจาะ จึงต้องขุดบาดาลด้วยมือ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานเป็นอย่าง ในปัจจุบันนี้จึงมีเครื่องทุนแรงที่ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล ทำให้สามารถขุดได้เร็วมากขึ้น แต่ในการขุดบ่อบาดาลนั้น แน่นอนว่ามีต้นทุนที่สูงเป็นอย่างมากในระยะแรก แต่จะสามารถคืนทุนได้ในระยะยาว เพราะการดึงน้ำบาดาลขึ้นมาใช้จะช่วยทำให้ประหยัดค่าน้ำในแต่ละเดือนได้จำนวนไม่น้อย

4.มีค่าฟลูออไรด์เกินมาตรฐาน

การที่น้ำบาดาลมีค่าฟลูออไรด์ที่เกินมาตรฐาน แน่นอนว่าจะส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคการเกษตร เพราะน้ำที่มีค่าฟลูออไรด์เกินมาตรฐานจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายให้กับวัตถุดิบ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำน้ำบาดาลไปบำบัดก่อนนำไปใช้งานนั่นเอง

5.เกิดการสะสมของหินปูน

สำหรับหินปูนในน้ำบาดาล เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของตามธรรมชาติ ไม่สามารถเลี่ยงได้ หินปูนในน้ำบาดาลจึงทำให้น้ำมีความกระด้าง เมื่อมีการนำน้ำบาดาลที่ยังไม่ผ่านกระบวนการกรองหรือบำบัดไปใช้บริโภค ก็จะมีความกระด้างคอและอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายได้ด้วย

6.เกิดการพังทลายของหน้าดิน

เพราะการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาจากใต้ดิน ขึ้นมาประโยชน์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภค จะทำให้ตะกอนนั้นพัดออกไปอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดการกัดกร่อนและเกิดการยุบตัวหน้าดินในที่สุดนั่นเอง

7.เกิดสนิมเหล็ก

ปัญหาสนิมเหล็กในน้ำบาดาล เป็นปัญหาที่เรียกได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยเป็นอย่างมาก ซึ่งแน่นอนว่าส่งผลทำให้น้ำมีความสะอาดไม่พอ หากนำไปใช้อุปโภคหรือบริโภค ก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ทำให้ต้องนำไปบำบัดเสียก่อนนั่นเอง

 

ก็จะเห็นได้ว่าผลกระทบของการใช้งานน้ำบาดาลที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดมานั้น จะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก ดังนั้นหากต้องการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ ก็ควรที่จะทำการบำบัดหรือกรองให้เรียบร้อย เพื่อที่จะได้สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้งานได้อย่างไม่กลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อร่างกาย และสำหรับใครที่อยากจะทำระบบน้ำประปาบาดาล ก็อย่าลืมพิจารณาใช้บริการติดตั้งระบบน้ำประปาบาดาลกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อที่จะได้ระบบน้ำประปาบาดาลที่มีประสิทธิภาพสูงสด

บริการทำระบบกรองน้ำบาดาล

รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ทำระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่น มีสนิม ให้กับมาใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา