การขุดน้ำบาดาลลึกกี่เมตร การขุดบ่อน้ำบาดาลควรขุดให้ลึกกี่เมตรถึงจะดีที่สุด ?

การขุดน้ำาบาดาลลึกกี่เมตร

การขุดเจาะน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อให้ประโยชน์ ไม่ว่ะจะเป็นการใช้ประโยชน์ในภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการเกษตรนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ บางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลทำให้เจอปัญหาภัยแล้งกระทบต่อพืชไร่ พืชสวน น้ำบาดาล เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆ สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการอุปโภคและบริโภค ซึ่งต้องเข้าสู่ระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ แล้วทุกคนเคยสงสัยไหมว่า การขุดเจาะน้ำบาดาลควรขุดลึกกี่เมตร ชั้นน้ำบาดาลลึกกี่เมตร หรือ เจาะบาดาลกี่นิ้วดีที่สุด เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบ

น้ำบาดาล ลึกกี่เมตร

เชื่อว่าหลายคนเกิดข้อสงสัยหรือเกิดคำถามขึ้นในใจเกี่ยวกับความลึกของ น้ำบาดาล น้ำบาดาลลึกกี่เมตร กฎหมายได้กำหนดไว้ว่า เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมถึงทุกจังหวัดในประเทศไทยเป็นเขตบาดาลทั้งสิ้น และยังได้มีการระบุไว้อีกว่า น้ำใต้ดินที่ลึกจากผิวดินเกินกว่า 15 เมตร ถือได้ว่าเป็นน้ำบาดาล หากมีการขุดเจาะน้ำบาดาลต้องดำเนินการขออนุญาต หรือยื่นคำขอรับใบอนุญาต กรณีฝ่าฝืนไม่ดำเนินการจะถือได้ว่ามีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่ต้องการขุดเจาะน้ำบาดาลสามารถจ้างบริษัทรับขุดเจาะน้ำบาดาลมาดำเนินการได้อย่าลืมขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลังแต่ถ้าไม่มีบริษัทรับขุดเจาะในพื้นที่สามารถติดต่อไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลได้ทุกเขต

การขุดบ่อควรบาดาล ควรที่จะขุดลึกกี่เมตร หรือ เจาะบาดาลกี่นิ้วดีที่สุด

อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตเรื่องการเจาะน้ำบาดาล คือ ขุดเจาะน้ำบาดาลควรลึกกี่เมตร บ่อบาดาลควรลึกกี่เมตรหรือควรเจาะลึกกี่นิ้วดีที่สุด ความลึกในการขุดเจาะขึ้นอยู่ที่สภาพพื้นที่หรือขึ้นอยู่กับแหล่งน้ำบาดาล หากแหล่งน้ำบาดาลอยู่ลึกมากจำเป็นต้องขุดเจาะด้วยความลึกที่มากเช่นเดียวกัน แต่ถ้าแหล่งน้ำบาดาลอยู่ตื่น เจาะบาดาลน้ำตื้น นับว่าโชคดีไม่จำเป็นต้องขุดเจาะลึก ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี ก่อนการขุดเจาะน้ำบาดาลควรมีการสำรวจพื้นที่ สำรวจแหล่งน้ำป้องกันปัญหาขุดเจาะแล้วไม่พบน้ำบาดาล ซึ่งคุณอาจต้องเสียเงินฟรี อย่างไรก็ตาม ขนาดของบ่อน้ำบาดาลมีผลต่อการเสียค่าธรรมเนียม เมื่อต้องดำเนินการขอรับใบอนุญาตในการขุดเจาะน้ำบาดาลด้วย อาทิเช่น ขนาดของบ่อน้ำบาดาลตั้งแต่ 2-3 นิ้ว ค่าธรรมเนียม100 บาท ขนาดของบ่อน้ำบาดาล 4-6 นิ้ว ค่าธรรมเนียม 500 บาท ขนาดของบ่อน้ำบาดาล 8 นิ้วขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 1000 บาท

หากคุณได้รับใบอนุญาตในการเจาะน้ำบาดาลแล้ว ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้น้ำได้ตลอดไปต้องมีการต่อใบอนุญาต อายุของใบอนุญาตแต่ละเขตพื้นที่ไม่เท่ากัน เรื่องนี้ควรศึกษาให้ดี ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจตามมาซึ่งปัญหาต่างๆ มากมาย

บ่อน้ำบาดาล ความลึกมีผลเสียผลดีอย่างไร?

หลายคนเลือกที่จะขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมี หรือแบคทีเรียต่างๆ โดยเฉพาะสารเคมีในยาฆ่าแมลงที่ใช้ในภาคการเกษตร ยิ่งขุดลึกมากเท่าไหร่ ยิ่งได้น้ำบาดาลคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม หากขุดเจาะน้ำบาดาลที่มีความลึกมากเกินไป ผลเสียที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือ มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ไม่ว่าจะขุดเจาะน้ำบาดาลตื้นหรือลึก เมื่อนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้อุปโภคหรือใช้บริโภค จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกรองน้ำบาดาลที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้น้ำกินน้ำใช้ ที่สะอาด ปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้า

ในประเทศไทยของเรานั้น มีสถิติการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ลึกมากถึง 1 พันเมตรเลยทีเดียว การขุดเจาะที่ลึกในระดับ 1 พันเมตรทำให้พบน้ำสะอาดคุณภาพดีแต่ต้องขุดลึกลงไปถึง 7 ช่วงชั้นดิน การขุดเจาะที่ลึกนี้ทำสถิติครั้งแรกในประเทศไทยรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยขุดเจาะที่ บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อีกทั้งการขุดเจาะน้ำบาดาลที่ว่านี้ยังทำให้ค้นพบน้ำบาดาลใหม่ๆ หลายชั้น ไม่ว่าจะเป็นชั้นน้ำกร่อย ชั้นน้ำเค็ม ระดับความลึกที่พบน้ำบาดาลมากที่สุดคือ 540-600 เมตร สามารถนำน้ำบาดาลมาใช้ได้ที่ 100 ลบ.เมตร/ชั่วโมง ประชาชนได้มีน้ำไว้อุปโภคและบริโภคกันทุกครัวเรือน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลในภาคการเกษตร

การขุดเจาะน้ำบาดาลต้องขุดลึกเท่าไหร่ ขุดบ่อบาดาลกี่เมตร ระดับน้ำบาดาลลึกกี่เมตร ทั้งหมดนี้หวังว่าจะไขข้อสงสัยของใครหลายคนได้แล้ว การขุดเจาะน้ำบาดาลอย่าลืมดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องจะได้ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก่อนนำน้ำบาดาลมาใช้อุปโภคหรือบริโภค น้ำบาดาลต้องผ่านกระบวนการกรองก่อนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด

บริการทำระบบกรองน้ำบาดาล

รับออกแบบ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำบาดาล ทำระบบกรองน้ำบาดาลหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาน้ำบาดาลมีกลิ่น มีสนิม ให้กับมาใช้อุปโภค-บริโภคได้อย่างปลอดภัย โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา