โรงงานและอุตสาหกรรม จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ไหม

โรงงานและอุตสาหกรรม จำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ไหม

บําบัดน้ำเสียโรงงาน

ในปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่ามีโรงงานและอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจำนวนมาก ทำให้หลายครั้งเกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำเสียที่ถูกระบายออกไป การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นตัวช่วยที่จะกำจัดสิ่งปนเปื้อนในน้ำเสียให้ลดลงจนมีคุณภาพของน้ำที่ดีมากขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถระบายสู่แหล่งน้ำรองรับต่างๆได้

การบําบัดน้ำเสียโรงงาน คืออะไร

การบําบัดน้ำเสียโรงงาน คืออะไร

การบำบัดน้ำเสียโรงงาน คือ กระบวนการสำหรับบำบัดหรือปรับสภาพของน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ที่จะปล่อยสู่แหล่งรับรองน้ำทิ้ง ซึ่งหลังจากปล่อยไปแล้วก็จะต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในภายหลังด้วยเช่นกัน โดยเครื่องบำบัดน้ำเสียนั้น ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานและอุตสาหกรรมนั่นเอง

ทำไมการบำบัดน้ำเสียในโรงงานถึงมีความสำคัญ

ทำไมการบำบัดน้ำเสียในโรงงานถึงมีความสำคัญ

ระบบการจัดการน้ำเสีย ถือเป็นการปรับสภาพน้ำโรงงานให้มีสิ่งสกปรกเจือปนหลงเหลืออยู่น้อยที่สุด จนสามารถระบายสู่ธรรมชาติได้อย่างไม่ส่งผลกระทบ เพราะหากมีระดับมลพิษทางน้ำที่สูงก็จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศบริเวณนั้น ดังนั้นการบำบัดน้ำเสียในโรงงานและอุตสาหกรรมจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้นั่นเอง

โรงงานและอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

โรงงานและอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

1.โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา

สำหรับโรงงานหรืออุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยา จะต้องมีการใช้น้ำในเกือบทุกขบวนการผลิตยา จนเป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเสียในปริมาณมากจากการผลิตยา จึงจำเป็นต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปรับสภาพน้ำก่อนที่จะปล่อยสู่ธรรมชาติอีกครั้ง

2.อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ

ในขั้นตอนของการสกัดน้ำมัน หลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นขั้นตอนที่จะทำให้เกิดน้ำเสียในปริมาณมากในการทำความสะอาด ทำให้ต้องมีวิธีการในการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม

3.อุตสาหกรรมทางการเกษตร

สำหรับอุตสาหกรรมทางการเกษตร เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องใช้น้ำจำนวนมากในการกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำปศุสัตว์ ล้างเครื่องจักร หรือการทำชลประทาน อีกทั้งยังมีการใช้ปุ๋ยต่างๆ จนทำให้มีน้ำเสียที่มีฟอสเฟตและไนเตรตในปริมาณมากนั่นเอง

4.อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและแปรรูป

โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและแปรรูป เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องน้ำเป็นอย่างมาก เช่น การล้างผัก ผลไม้ เลือดสัตว์ และขยะจากการฆ่าสัตว์ ซึ่งส่งผลทำให้น้ำเสียและจำเป็นต้องบำบัดก่อนที่จะระบายออกสู่ธรรมชาติ

5.โรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมการก่อนสร้าง เป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสสร้างขยะมูลฝอยจำนวนมาก และสร้างน้ำเสียได้ด้วย เพราะต้องมีการล้างอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ และทำให้เกิดน้ำเสีย การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองข้ามได้

6.อุตสาหกรรมสิ่งทอ

อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมาก เพราะมีการใช้สารฟอกขาวและสีย้อม รวมถึงมีการใช้สารเคมีต่างๆด้วย ซึ่งต้องใช้น้ำในการล้างจนอาจทำให้เกิดน้ำเสียในปริมาณมาก ดังนั้นการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจึงช่วยลดปัญหาน้ำเสียตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ก็จะเห็นได้ว่าการติดตั้งระบบบัดน้ำเสีย เป็นเรื่องสำคัญเป็นอย่างมากในโรงงานและอุตสาหกรรม เพราะจะช่วยกำจัดการสิ่งสกปรกในน้ำให้มีปริมาณที่ลดน้อยลง จนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถปล่อยระบายสู่ธรรมชาติได้อย่างไม่ต้องกลัวว่าจะส่งผลกระทบภายหลัง และสิ่งสำคัญอีกหนึ่งอย่างในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ก็คือการพิจารณาบริษัทบำบัดน้ำเสียที่มีความน่าเชื่อถือนั่นเอง

บริการทำระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจรที่สุดในไทย

รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบน้ำอ่อน Softener ระบบน้ำ DI ระบบน้ำอุตสาหกรรม RO สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา