มาทำความเข้าใจกับ ระบบบำบัดน้ำเสีย คืออะไร ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย มีอะไรบ้าง มาดูกัน

ทำความรู้จักระบบบำบัดน้ำเสีย คืออะไร พร้อมวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ถูกต้อง

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ในปัจจุบันนี้ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ที่บำบัดน้ำเสีย เป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือชุมชน จำเป็นต้องมีการบำบัดน้ำเสียก่อนทำการปล่อยน้ำเสียสู่แหล่งรับน้ำเสีย อาจทำให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบในภายหลังได้ โดยในยุคนี้วิธีการบำบัดน้ำเสียในปลายประเภท ดังนั้นบทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับระบบบำบัดน้ำเสียให้มากขึ้นว่าคืออะไร มีกี่ประเภทและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Contents hide

ระบบบําบัดน้ำเสีย คืออะไร

ระบบบําบัดน้ำเสีย คือ วิธีการกำจัดสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม หรืออาจเกิดจากกิจวัตรประจำวันของคนในชุมชนให้หมดไป ทำให้น้ำที่เสียมีคุณภาพที่ดีมากขึ้น หรืออยู่ในสภาพที่เหมาะสมที่จทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหรือเกิดปัญหาต่อแหล่งรับน้ำเสีย ดังนั้นระบบบ่อบำบัดน้ำเสียจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากนั่นเอง

ระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือ ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น อยู่ในปริมาณมาตรฐานที่ถูกกำหนดเอาไว้ ทำให้ไม่ส่งกระทบต่อแหล่งรับน้ำเสีย ซึ่งสามารถแบ่งระบบบำบัดน้ำเสียได้ 6 ประเภท ดังนี้

1.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)

ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่อาศัยธรรมชาติในการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย สามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำเสียจากชุมชนหรือโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท มีวิธีการเดินระบบที่ไม่ยุ่งยาก สามารถดูแลรักษาได้ง่าย และทนทานต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก

2.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ระบบบําบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ สามารถบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม หรือแหล่งชุมชนที่มีความสกปรกค่อนข้างมากได้เป็นอย่างดี ใช้เครื่องมือบำบัดน้ำเสียที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังใช้ทุนในการก่อสร้างต่ำแต่ประสิทธิภาพสูง มีวิธีการบำรุงรักษาได้ง่ายเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน

3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)

เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ เหมาะสำหรับการใช้บำบัดน้ำเสียจากชุมชน มีวิธีการบำบัดที่ไม่ซับซ้อน มีเทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสียขั้นสูงด้วยเช่นกันนั่นเอง

4.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

เป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา ด้วยการใช้แบทีเรียจำพวกที่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ ถังสำหรับเติมอากาศ และถังตกตะกอน

5.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC)

มีหลักการในการทำงานด้วยการอาศัยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศจำนวนมากในการยึดติดเกาะบนแผ่นจากหมุนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย มีวิธีการดูแล บำรุงรักษาที่ง่าย ไม่ต้องควบคุมการเวียนตะกอนกลับ อีกทั้งยังใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย

6.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch ; OD)

เป็นระบบคลองวนเวียน มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูง สามารถบำบัดไนโตรเจนได้เป็นอย่างดี มีหลักการทำงานเหมือนกับระบบแอกวิเวเต็ดสลัดจ์ จากนั้นจึงแยกจุลินทรีย์ออกจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอนนั่นเอง

วิธีการบำบัดน้ำเสีย แบ่งออกเป็นวิธีต่างๆ ดังนี้

1.การบำบัดขั้นต้น (Preliminary Treatment)

เป็นการบำบัดเพื่อแยกเอาของแข็งขนาดใหญ่ออกจากน้ำเสีย โดยใช้เครื่องจักรที่ประกอบไปด้วย ตะแกรงหยาบ ตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังตกตะกอนเบื้องต้น และเครื่องกำจัดไขฝ้า สามารถกำจัดของแข็งที่แขวนลอยได้มากถึง 50-70% เลยทีเดียว

2.การบำบัดขั้นที่สอง (Secondary Treatment)

เป็นการบำบัดทางชีวภาพ อาศัยการเลี้ยงจุลินทรีย์ในระบบภายใต้สภาวะที่สามารถควบคุมได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการกินสารอินทรีย์ที่รวดเร็ว จากนั้นจึงทำการแยกตะกอนจุลินทรีย์ออกจากน้ำเสียด้วยถังตกตะกอน และนำไปฆ่าเชื้อโรค ก่อนทำการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

3.การบำบัดขั้นสูง (Advance Treatment หรือ Tertiary Treatment)

เป็นกระบวรการกำจัดสารอาหาร สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็นการปรับปรุงคุณภาพของน้ำให้ดีมากขึ้นหรือเพียงพอที่จะนำกลับมาใช้งานใหม่ อีกทั้งยังมีการป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุทำให้น้ำเกิดการเน่าเสียได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเอง

ติดตั้งระบบน้ำ แบบครบวงจร

ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ไหนดี

เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นเรื่องสำคัญ การเลือกติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียจึงต้องเลือกติดตั้งกับบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่ง mitrwater ถือว่าเป็นบริษัทที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะมีบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถทำงานได้อย่างมีความเป็นมืออาชีพ ทำให้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างแน่นอน หากสนใจที่จะใช้บริการกับ mitrwater ก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้ที่นี่เลย

ก็จะเห็นได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 6 ประเภท โดยแต่ละประเภทก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันออกไป จึงควรเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียที่ดี อีกทั้งในปัจจุบันนี้โรงงานในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก็มีให้พิจารณาเลือกหลายแห่ง จึงต้องพิจารณาเลือกติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียกับโรงงานที่มีความน่าเชื่อถือ และนอกจากนี้เราก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อย

บริการทำระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม แบบครบวงจรที่สุดในไทย

รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบน้ำอ่อน Softener ระบบน้ำ DI ระบบน้ำอุตสาหกรรม RO สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา