ระบบคลองวนเวียน คืออะไร หลักการทำงานของระบบอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ระบบคลองวนเวียน คืออะไร หลักการทำงานของระบบอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

ระบบคลองวนเวียน 

การบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นกระบวนการที่สำคัญ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบของวนเวียนซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายใช้บำบัดน้ำเสียในชุมชนรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ระบบคลองวนเวียนคืออะไรมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างและมีส่วนประกอบสำคัญอย่างไรตามไปชมพร้อมๆ กันเลย

ระบบคลองวนเวียน คืออะไร 

ระบบคลองวนเวียน คือระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แบคทีเรียที่ให้ออกซิเจนเป็นตัวหลักช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และเติบโตเพิ่มจำนวนก่อนจะถูกแยกออกจากน้ำทิ้งด้วยวิธีการตกตะกอน ถือเป็นวิธีบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาที่ให้ออกซิเจนเป็นตัวหลักในการย่อยสลายอินทรีย์ ระบบนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายสามารถบำบัดน้ำเสียของชุมชนและน้ำเสียจากอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ อย่างไรก็ตาม ระบบนี้มีความซับซ้อนเนื่องจากต้องควบคุมสภาวะแวดล้อมและลักษณะทางกายภาพต่างๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักการทำงานของระบบคลองวนเวียน เป็นอย่างไร

สงสัยหรือไม่ว่าหลักการทำงานของระบบคลองวนเวียนเป็นอย่างไร แตกต่างจากระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปอย่างไร ระบบคลองวนเวียนมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้

1หลักการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียนเหมือนกับระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ โดยอาศัยจุลินทรีย์มากมายหลายชนิด ยกตัวอย่างเช่น เชื้อรา แบคทีเรีย โปรโตซัว เป็นต้นภาวะที่ใช้ในการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เป็นภาวะแอโรบิค

3.ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียนประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญได้แก่ ถังเติมอากาศและถังตกตะกอน

4.น้ำเสียจะถูกส่งเข้าไปยังถังเติมอากาศ ในสภาวะที่ถังเติมอากาศนั้นเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบแอโรบิค

5.จุลินทรีย์ต่างๆ เหล่านี้จะใช้สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำเสียเป็นแหล่งอาหารสำคัญและเป็นพลังงาน เพื่อให้จุลินทรีย์เกิดการเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ขึ้นภายในระบบ

6.หลังจากนั้นจึงแยกเอาจุลินทรีย์ออกจากน้ำเสียด้วยวิธีการตกตะกอนในถังตกตะกอนทำให้น้ำใสสะอาดอยู่ด้านบนของถังตกตะกอนซึ่งเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีก่อนปล่อยระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อระบบนิเวศและชุมชน

สิ่งที่จำเป็นต้องมีของ ระบบคลองวนเวียน มีดังนี้

1.รางดักกรวดทราย (Grit Chamber)

ร่างดักกรวดทรายนั้นเป็นเครื่องมือที่มีไว้สำหรับแยกเอาของแข็งที่มีน้ำหนักมากออกจากน้ำเสีย ยกตัวอย่างเช่น เศษโลหะ เศษไม้ กรวดทราย เป็นต้น รางดักกรวดทรายหรือบ่อดักกรวดทรายจะแยกเอากรวดทรายหรือของแข็งที่ประปนมากับน้ำเสียโดยการควบคุมอัตราความเร็วการไหลของน้ำกรวดทรายหรือของแข็งที่ปะปนมาจะตกตะกอลงสู่ก้นบ่อ

2.บ่อปรับสภาพการไหล (Equalizing Tank)

บ่อปรับสภาพการไหล มีหน้าที่รวบรวมน้ำเสียเป็นบ่อพักน้ำเสียปรับอัตราการไหลของน้ำเสียและปรับความเข้มข้นของน้ำเสียให้มีความเท่าเทียมกัน บอกปรับสภาพน้ำเสียหรือบ่อปรับเสถียรจะลดความแปรปรวนและปรับคุณสมบัติของน้ำเสียด้วยในบ่อจะมีการติดตั้งปั๊มสูบน้ำเสียชนิดจุ่มใต้น้ำไว้ โดยอาจติดตั้งไว้หลายๆ ชุดและอาจทำงานแบบ Manual เพื่อสูบน้ำเสียไปยังขั้นตอนต่อไป

3.บ่อเติมอากาศแบบคลองวนเวียน

บ่อเติมอากาศหรือถังเติมอากาศเป็นถังที่มีลักษณะวงกลมหรือวงรี ระบบคลองวนเวียนจึงใช้พื้นที่มากกว่าระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์แบบอื่นๆ ด้วยรูปแบบของถังเติมอากาศที่มีลักษณะเป็นวงกลมหรือวงรีทำให้น้ำไหลวนเวียนไปตามแนวยาวของถังและการกวนจะใช้เครื่องกลเติมอากาศตีน้ำในแนวนอน

4.ถังตกตะกอน (Sedimentation Tank)

ถังตกตะกอนมีหน้าที่แยกจุลินทรีย์ออกจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วด้วยวิธีการตกตะกอน ทำให้ได้น้ำที่ใสสะอาดมากขึ้นซึ่งอยู่ส่วนบนของถัง น้ำที่มีคุณภาพดีจะระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยไม่สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนในบริเวณใกล้เคียง

5.บ่อสูบตะกอนหมุน

บ่อสูบตะกอนหมุนเป็นบ่อที่หมุนเอาตะกอนแบคทีเรียไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ทำให้เกิดกระบวนการที่ทำซ้ำไปเรื่อยๆ โดยตะกอนที่อยู่ด้านล่างของถังตกตะกอนนั้นเป็นตะกอนแบคทีเรียจำเป็นต้องมีการสูบหมุนเวียนกลับไปยังบ่อเติมอากาศเพื่อใช้ในกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีการปนเปื้อนมากับน้ำเสียทำให้เดินระบบบำบัดต่อไปได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตามหากตะกอนแบคทีเรียมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนเกินความต้องการจำเป็นต้องมีการระบายตะกอนส่วนเกินดังกล่าวออกจากระบบไปทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียนเกิดความสมดุล

ระบบบําบัดน้ำเสียคลองวนเวียนคืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรบ้างและมีส่วนประกอบสำคัญอย่างไร ทั้งหมดนี้คือสาระดีๆ ที่เราเอามาฝากเกี่ยวกับระบบคลองวนเวียนเป็นระบบหนึ่งที่นิยมใช้เพื่อบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบต่อชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหากไม่มีการทำระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมก็อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

รับผลิตถังตกตะกอนทุกรูปแบบ จากโรงงานผลิตโดยตรง

รับออกแบบ ผลิตถังตกตะกอน Sedimentation Tank, Clarifier Tank ผลิตเองทุกใบจากโรงงานของเราเอง ราคาเป็นมิตร โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา