มาทำความเข้าใจกับการ วางระบบประปาบ้าน เพื่อน้ำที่มีคุณภาพ

การทำระบบผลิตน้ำประปาสำหรับใช้อุปโภคและบริโภคในบ้าน นอกจากการเลือกซื้ออุปกรณ์ประปาจะมีความสำคัญแล้วขั้นตอนการวางระบบท่อก็สำคัญไม่แพ้กัน หากเราวางระบบน้ำประปาไม่ดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วหรือท่อแตกได้ ถ้าเราวางระบบน้ำประปาที่ดีมีมาตรฐาน ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลย แถมยังไม่ต้องจ้างช่างมาซ่อมระบบประปาบ่อยๆ อีกด้วย 

มาตรฐานการวางท่อประปาในบ้าน คือ

มาตรฐานการวางระบบประปาบ้าน

มาตรฐานการวางท่อประปาในบ้าน คือ การติดตั้งระบบท่อประปา โดยเลือกใช้ท่อประปาที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือ มอก. โดยต่อเข้ากับระบบน้ำประปาของ การประปาส่วนภูมิภาคหรือระบบประปาในชุมชนต่อไปยังส่วนต่างๆ ภายในบ้านสำหรับใช้อุปโภคและบริโภค การวางระบบประปาในบ้าน ครอบคลุมไปถึงการติดตั้งข้อต่อหรือวาล์วต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อท่อประปาการ ติดตั้งถังเก็บน้ำประปา ติดตั้งเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่เกี่ยวกับท่อประปา

หลักการการวางระบบประปาบ้าน

หลักการการวางระบบประปาบ้าน

การวางระบบประปาบ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน สำคัญ ได้แก่การวางระบบท่อประปาภายในบ้านและการวางระบบท่อประปานอกบ้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.การวางท่อประปาภายในบ้าน

การติดตั้งท่อประปาภายในบ้านต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและยังต้องคำนึงถึงการติดตั้งถังเก็บน้ำ เครื่องกรองน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องติดตั้งท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ตามคำแนะนำของผู้ผลิต หลังจากมีการติดตั้งแล้วควรทำการทดสอบและหมั่นทำความสะอาดท่อประปาก่อนนำมาใช้งานจริงด้วย ในกรณีที่ต้องฝังท่อประปาลงระบบใต้ดินจะต้องติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยไปกว่า 3 เมตร การติดตั้งระบบประปาจะต้องไม่ติดตั้งกีดขวางอุปกรณ์หรือวัสดุอื่นๆ ในบริเวณนั้น การติดตั้งท่อประปาภายในต้องทำด้วยความประณีตอาจต้องจ้างช่างที่เชี่ยวชาญโดยตรงมาติดตั้งให้ ช่างต้องมีความรู้มีความเข้าใจติดตั้งระบบประปาภายในที่ได้มาตรฐานพิจารณาการเลี้ยวการหักมุมและโครงสร้างของท่อกับข้อต่ออย่างเหมาะสม

2.การวางท่อประปานอกบ้าน

สำหรับการวางท่อประปานอกบ้านหรือภายนอกอาคาร ประกอบไปด้วยการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางท่อประปานอกบ้าน การติดตั้งต้องคำนึงถึงคำแนะนำของผู้ผลิตเป็นหลัก สำหรับการติดตั้งระบบประปาภายนอกควรตรวจสอบและทำความสะอาดท่อก่อนใช้งานจริงเช่นกันและสิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดในการวางระบบประปานอกบ้านคือการจัดซ่อมผิวดินหรือพื้นที่บริเวณภายนอกที่อาจได้รับผลกระทบในการติดตั้งระบบประปานอกบ้านนั่นเอง

การวางท่อภายนอก ต้องพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ต้นไม้ สนามหญ้าต้องเปลี่ยนตำแหน่งการวางท่อให้สามารถหลบเลี่ยงอุปสรรคหรือข้อจำกัดเหล่านี้ไปให้ได้ และการติดตั้งระบบท่อที่ดีจะต้องส่งผลกระทบต่อประชาชนคนอื่นน้อยที่สุด

ข้อควรระวังในการ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

ข้อควรระวังในการ ระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน

การวางระบบประปาทั้งภายในบ้าน ระบบประปาในอาคารหรือภายนอก ไม่ใช่เรื่องง่าย หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเราแนะนำให้จ้างช่างที่มีความรู้และมีประสบการณ์ในการวางระบบประปา เพื่อให้ระบบประปามีคุณภาพและได้มาตรฐาน สำหรับข้อควรระวังในการวางระบบประปาทั้งภายในและภายนอก มีดังต่อไปนี้

  • เลือกใช้ท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน มอก.
  • วิธีการติดตั้งระบบประปาจะต้องเป็นไปตามหลักความปลอดภัยและหลักสุขาภิบาล
  • ระบบประปาต้องสามารถจ่ายน้ำไปยังส่วนต่างๆ ให้เพียงพอด้วยความดันที่ต้องการ
  • การติดตั้งระบบประปาหรือการวางท่อต้องทำด้วยความปราณีตและมั่นคง
  • ท่อประปาอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวาล์วควรเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
  • จำเป็นต้องทดสอบระบบประปาหลังจากติดตั้งเสร็จทดสอบระบบประปาทั้งภายในและภายนอก

ทั้งหมดนี้คงทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบประปาในบ้านและนอกบ้านมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางระบบประปาภายในบ้านหรือการวางระบบประปาภายนอก ซึ่งต้องให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกซื้อท่อประปาและอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการติดตั้งหรือการวางระบบที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง 

บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถูกต้องตามมาตรฐานของน้ำประปา โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"
ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา