การแก้ปัญหา ตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน ต้องทำอย่างไร พร้อมบอกข้อเสียของการมีตะกอนลอยในบ่อ

ตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน ต้องทำอย่างไร

ตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน 

ปัญหาตะกอนลอยในบ่อ มักจะเกิดขึ้นบ่อย ๆ ในระบบการบำบัดน้ำเสีย ไม่ว่าจะเป็นระบบขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม ซึ่งการเกิดตะกอนลอยในบ่อนั้นก็มาจากหลายปัจจัย ขึ้นอยู่กับทั้งน้ำเสีย ค่าไนโตรเจน ค่าจุลินทรีย์ในน้ำ รวมไปถึงบ่อตกตะกอนที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งการเกิดตะกอนลอยหรือไม่จมลงก้นบ่อนั้นก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่ มีข้อเสียเกิดขึ้นตามมา ซึ่งต้องรีบแก้ไขปัญหาโดยด่วน เพราะถ้าหากไม่มีการแก้ปัญหานี้โดยเร็ว จะทำให้ต้องมีการเพิ่มการแก้ปัญหาต่าง ๆ เข้ามาอีกมากมาย

ตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน เป็นปัญหาอย่างไร

ตะกอนลอยในบ่อเป็นปัญหาที่เกิดจากการมีก๊าซไนโตรเจนอยู่ในตะกอนจุลินทรีย์มากเกินไป ทำให้ตะกอนไม่จับตัวกันและลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เพราะจะลอยตัวอยู่ทั่วทั้งบ่อตกตะกอน ซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นชัดแล้วว่า กระบวนการในการบำบัดน้ำเสียในส่วนของบ่อตกตะกอนยังไม่ได้ผล เพราะไม่สามารถแยกตะกอนออกจากน้ำได้แบบสมบูรณ์ จึงต้องมีการแก้ปัญหาในเรื่องของตะกอนลอยในบ่อ โดยในปัจจุบันก็มีวิธีการแก้ปัญหาการลอยของตะกอนอยู่หลายวิธี ที่ต้องมีการแก้ปัญหาก็เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบ่อตกตะกอนและยังเป็นการลดเวลาในการกักเก็บตะกอนไม่ให้ใช้เวลาในขั้นตอนนี้นานเกินไป 

ข้อเสียของการมีตะกอนลอยในบ่อตกตะกอนมากเกินไป

ข้อเสียของการมีตะกอนลอยในบ่อตกตะกอนมากเกินไป

1.เสียเวลาในการกักเก็บตะกอน

เพราะถ้าเกิดว่ามีตะกอนมากเกินไป ระยะเวลาในการกักเก็บตะกอนก็จะนานขึ้น หากให้บ่อตกตะกอนทำการคัดแยกตะกอนออกจากน้ำเองจะทำให้เสียเวลาในส่วนนี้เป็นอย่างมาก

2.ได้น้ำไปใช้ประโยชน์ช้าลง

เรื่องนี้ต่อเนื่องมาจากการใช้ระยะเวลาในการกักเก็บตะกอนมากเกินไป ทำให้คัดแยกตะกอนออกจากน้ำได้ช้าลง ส่งผลให้ยังไม่สามารถฟื้นฟูน้ำเสียให้กลับมาเป็นน้ำดี เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในเร็ววัน

3.สิ้นเปลืองพลังงานการสูบตะกอน

การมีตะกอนลอยในบ่อตกตะกอนมากเกินไปทำให้สิ้นเปลืองพลังงาน เพราะต้องมีการเพิ่มอัตราการสูบตะกอนที่ลอยอยู่ในบ่อ ซึ่งระบบในการสูบตะกอนออกจากบ่อก็จะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน จึงเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเป็นอย่างมาก

สรุปได้แล้วว่าปัญหาตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน คือ ปัญหาที่โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมพบเจอในระหว่างดำเนินการการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งแน่นอนว่าการที่มีตะกอนที่ลอยในบ่อเป็นจำนวนมากจะส่งผลเสียในหลาย ๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลืองพลังงาน ซึ่งต้องมีการแก้ปัญหากันอีกยกใหญ่กว่าจะได้น้ำที่ใสสะอาดกลับมาใช้งานอีกครั้ง

หากคุณมีเจอปัญหามีตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน สามารถติดต่อสอบถามให้ทางมิตรวอเตอร์ช่วยไปสำรวจหน้างานได้แบบฟรี ๆ เราพร้อมช่วยคุณแก้ปัญหาน้ำมีตะกอนในบ่อเสมอ เพื่อให้คุณได้น้ำที่มีคุณภาพไปใช้งานต่อไป

วิธีการแก้ปัญหาตะกอนลอยในบ่อตกตะกอน ทำอย่างไร

1.PH ของน้ำต่ำเกินไป

การแก้ไข : ตรวจวัด PH ของน้ำดิบแล้วปรับให้เหมาะสม โดยอ้างอิงการทำ Jar Test หรือติดตั้งระบบจ่ายสารเคมีกับเครื่องวัด PH ในน้ำแบบ Automatic และให้ทั้งสองเครื่องมือนี้ทำงานร่วมกัน โดยปรับค่า PH แบบ Real Time

2.อัตราการไหลของน้ำดิบเข้าสู่ถังตกตะกอนมากเกินไป

การแก้ไข : ปรับวาล์วของถังตกตะกอนให้น้ำไหลเข้าระบบตรงตามที่ออกแบบไว้ และติดมิเตอร์วัดน้ำเพื่อทดสอบ

3.การใส่สารเคมี ไม่เหมาะสม

การแก้ไข : ตรวจสอบการปรับสารเคมีหน้างานว่ามีความสอดคล้องกับ Jar Test ที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่

4.ค่าน้ำเปลี่ยนไปตามฤดูกาล จึงทำให้การปรับสารเคมีไม่ตรงตามที่ออกแบบไว้ น้ำจึงมีตะกอนรอยบนผิวน้ำ

การแก้ไข : ทำ Jar Test ในแต่ละฤดูเพื่อหาโดสสารเคมีที่เหมาะสมและเก็บข้อมูลไว้ ติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี และเครื่องมือวัดแบบ Automatic เพื่อปรับสารเคมีให้เข้ากับสภาพน้ำในแต่ละฤดูนั้น ๆ

รับผลิตถังตกตะกอนทุกรูปแบบ จากโรงงานผลิตโดยตรง

รับออกแบบ ผลิตถังตกตะกอน Sedimentation Tank, Clarifier Tank ผลิตเองทุกใบจากโรงงานของเราเอง ราคาเป็นมิตร โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"

ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา