ระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบกรองน้ำบาดาล

รับผลิต
ออกแบบ และติดตั้ง
ระบบกรองน้ำบาดาล

ปัญหาเมื่อมีระบบกรองน้ำบาดาล

ปัญหาที่พบบ่อย
หากไม่มีระบบกรองน้ำบาดาล

  • น้ำกระด้างทำให้ท่อ, มอเตอร์, เครื่องจักรอุดตันเสียหาย
  • น้ำกระด้าง ไม่สามารถนำมาใช้งานได้
  • น้ำเป็นคราบ มีตะกรัน
  • น้ำมีตะกอน ขุ่นขาว
ปัญหาเมื่อมีระบบกรองน้ำบาดาล
ระบบน้ำบาดาล คืออะไร

ระบบกรองน้ำบาดาล คืออะไร

ระบบกรองน้ำบาดาล หรือ เครื่องกรองน้ำบาดาล คือ การนำน้ำดิบจากแหล่งน้ำบาดาล ผลิตให้ได้คุณภาพที่ต้องการ โดยใช้งาน หรือผลิตให้ได้คุณภาพเหมาะสมตามการใช้งานของผู้ใช้ ทั้งการนำน้ำบาดาลมาผลิตเป็นน้ำประปา, ผลิตใช้ในอุตสาหกรรม, ทำโรงงานน้ำดื่ม หรือนำมาผลิตใช้ในหมู่บ้านจัดสรร โรงแรม รีสอร์ท เป็นต้น

ตัวอย่างระบบกรองน้ำบาดาล
ที่มิตร วอเตอร์ รับผลิตติดตั้ง

ระบบกรองน้ำบาดาลที่เป็น Softener ใช้ใน Cooling, Boiler

ระบบกรองน้ำบาดาลที่เป็น Softener ใช้ใน Cooling, Boiler

ระบบกรองน้ำบาดาลที่เป็น Softener ใช้ใน Cooling, Boiler
ระบบกรองน้ำบาดาลในโรงแรม, รีสอร์ท, อาคาร, ที่เป็นน้ำใช้และน้ำดื่ม

ระบบกรองน้ำบาดาลในโรงแรม, รีสอร์ท, อาคาร, ที่เป็นน้ำใช้และน้ำดื่ม

ระบบกรองน้ำบาดาลที่ใช้ในโรงงาน หรือไลน์การผลิตต่าง ๆ ทั้ง UF, RO

ระบบกรองน้ำบาดาลที่ใช้ในโรงงาน หรือไลน์การผลิตต่าง ๆ ทั้ง UF, RO

ระบบกรองน้ำบาดาลที่ใช้ในโรงงาน หรือไลน์การผลิตต่าง ๆ ทั้ง UF, RO

ขั้นตอนการทำ
ระบบกรองน้ำบาดาล มีอะไรบ้าง 

ตัวอย่างที่มิตรวอเตอร์

ออกแบบให้ลูกค้า ก่อนติดตั้งจริง

ตัวอย่างการออกแบบประปาบาดาล

ตัวอย่างระบบกรองน้ำบาดาลด้วยระบบ UF

ตัวอย่างการออกแบบระบบประปากับระบบ Ro

ตัวอย่างระบบกรองน้ำบาดาลเป็นระบบน้ำดื่มด้วย Softener และ RO

เครื่องกรองน้ำโรงงานที่ใช้กับ Cooling Tower

ตัวอย่างระบบกรองน้ำบาดาลที่ใช้กับโรงแรม รีสอร์ท ขนาดเล็ก

ผังติดตั้งเครื่องกรองน้ำโรงงานอุตสาหกรรม

ตัวอย่างระบบกรองอุตสาหกรรม ที่ใช้ในไลน์ผลิต

ลูกค้าที่ให้เราดูแล 

logo ลูกค้า mitr
logo ลูกค้า mitrwater

ทำไมต้องเลือกมิตรวอเตอร์

มีโรงงานผลิตเอง

มีโรงงานผลิตถังกรองเอง ราคาจึงย่อมเยาว์กว่า

ฟรี ! สำรวจหน้างาน

สำรวจหน้างานฟรี ทั่วไประเทศ ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ฟรี ! ออกแบบระบบ

ออกระบบเบื้องต้นให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โรงงานผลิตเครื่องกรองน้ำราคาถูก

สอบถามข้อมูลการทำระบบน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้ฟรี
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

ระบบประปาบาดาลในโรงงาน
ระบบ Soft, UF, RO, DI

ระบบน้ำดื่มในโรงงาน
ระบบกรองน้ำบาดาลในหมู่บ้านจัดสรร
เครื่องกรองน้ำบาดาลในโรงแรม, รีสอร์ท

ระบบกรองน้ำบาดาลในบ้านพักอาศัย

สอบถามข้อมูลการทำระบบน้ำ ติดตั้งเครื่องกรองน้ำได้ฟรี
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำโดยเฉพาะ

ระบบน้ำประปาผิวดิน
ระบบน้ำประปาบาดาล
ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
ระบบน้ำประปาในโรงแรม, รีสอร์ท
ระบบน้ำประปาในโรงงานอุตสาหกรรม

คลิกติดต่อเราได้ง่าย ๆ
เราจะรีบตอบกลับอย่างรวดเร็วที่สุด