คลอรีนในน้ำประปา  คืออะไร อันตรายไหม จะปลอดภัยต่อการอุปโภค-บริโภคหรือไม่

คลอรีนในน้ำประปา--คืออะไร-อันตรายไหม-จะปลอดภัยต่อการอุปโภค-บริโภคหรือไม่

คลอรีนในน้ำประปา

คลอรีนในน้ำประปา คืออะไร อันตรายหรือไม่ จำเป็นต้องใส่ในน้ำประปาไหม ใส่ปริมาณเท่าไหร่ มีข้อควรระวังอย่างไร หลายสิ่งหลายอย่างที่เราสงสัย น้ำประปาที่แจกจ่ายไปยังบ้านเรือน ชุมชนต่างๆ หากไม่ผ่านการบำบัดน้ำมาก่อน น้ำอาจไม่สะอาด สีขุ่นหรือมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ ปัจจุบันการบำบัดน้ำประปานิยมใช้สารคลอรีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ ทำให้น้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่นเหม็น อีกทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆ ได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลายคนในที่นี้อาจยังไม่รู้จักคลอรีนมากเท่าไหร่ วันนี้เรามีสาระดีๆ เกี่ยวกับคลอรีนมาฝากจะทำให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้น

คลอรีนในน้ำประปา

สารคลอรีนน้ําประปา คืออะไร

สารคลอรีนน้ำประปา คือ สารเคมีในกลุ่มฮาโลเจน คลอรีนเป็นสารเคมีที่จัดได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำมาใช้บำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันยังนิยมนำสารคลอรีนมาใช้ในการฟอกขาวและยังช่วยฆ่าเชื้อในอุตสาหกรรมทางเคมีได้ด้วย สารคลอรีนถูกนำมาใช้ในสระว่ายน้ำ เพื่อทำให้สระว่ายน้ำใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค ระบบน้ำประปามักจะมีการเติมคลอรีนน้ำประปา เพื่อใช้สำหรับการบำบัดรวมถึงการฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาด้วย คลอรีนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายด้าน ช่วยให้ผู้ใช้น้ำสามารถใช้น้ำในการอุปโภคและบริโภคได้อย่างปลอดภัย อย่างไรก็ตามการเติมสารคลอรีนลงในน้ำประปาต้องเติมในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้น

คลอรีนจำเป็นต้องใส่ในน้ำประปา หรือไม่

หลายคนสงสัยว่ามีความจำเป็นต้องใส่สารคลอรีนน้ำประปาหรือไม่ กระบวนการผลิตน้ำประปาคือ เมื่อได้น้ำดิบจากแหล่งน้ำในธรรมชาติแล้ว จะมีการเติมสาร เช่น สารส้มและปูนขาวเพื่อจำกัดสิ่งปนเปื้อนต่างๆ จากนั้นน้ำจะเข้าสู่กระบวนการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อทำการกำจัดตะกอนและจุลินทรีย์ ก่อนปล่อยน้ำประปาออกสู่ชุมชนจะมีการเติมสารคลอรีนลงไป

การนำคลอรีนใส่น้ำประปามีความจำเป็นอย่างมาก หากน้ำประปาไม่สะอาด แน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบคือผู้ใช้งาน ชาวบ้านหรือคนในชุมชน บางครั้งน้ำประปาถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใช้ในกระบวนการผลิต ถ้าน้ำไม่มีคุณภาพไม่ได้ผ่านการบำบัดมาก่อนย่อมส่งผลกระทบต่อสินค้าผลิตภัณฑ์ด้วย  การใส่สารคลอรีนในน้ำประปาหลายคนไม่ชอบแต่มันคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย การประปาของประเทศไทยมีการกำหนดให้คงเหลือคลอรีนค้างไว้ในระดับที่ปลอดภัยเป็นไปตามองค์การอนามัยโลกกำหนด

ใส่สารคลอรีนน้ําประปา จะมีความอันตรายไหม 

อันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากคลอรีนมีทั้งอันตรายในระยะสั้นและระยะยาว โดยปกติแล้วคลอรีนที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันจะอยู่ในระดับที่เจือจางมาก ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ อย่างมากสุดก็แค่ทำให้รู้สึกระคายเคืองต่อผิวได้ชั่วคราวและคุณเผลอไปสัมผัสกับคลอรีนที่เข้มข้นก็อาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อย่างเช่น การเปิดรับสารคลอรีนในระดับสูงไม่ว่าจะเป็นการสัมผัส การสูดดม หรือการที่สารระเหยเข้าตาอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อหู ตา จมูกหรือลำคอ บางรายมีอาการไอ แน่นหน้าอก คลื่นไส้อาเจียนและผลกระทบที่เกิดจากสารคลอรีนในระยะยาวเช่นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการตอบสนองช้า สูญเสียการมองเห็นหรือตาบอด เป็นต้น

การใส่น้ำประปาคลอรีน หากใส่ในปริมาณที่มากเกินความพอดีค่าคลอรีนน้ำประปาเยอะ ย่อมไม่เป็นผลดี ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของผู้ใช้น้ำหรือผู้ที่ดื่มน้ำ การประปานครหลวงได้ให้คำแนะนำว่าควรคงเหลือสารคลอรีนตกค้างไว้ในปริมาณที่องค์กรอนามัยโลกกำหนด โดยไม่น้อยกว่า 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อให้สามารถดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัย เราสามารถนำน้ำประปาที่ผ่านการกรองและใส่สารคลอรีนมาอุปโภคและบริโภคได้ สำหรับน้ำดื่มมีกลิ่นคลอรีนไม่ต้องตกใจ แม้หลายคนอาจจะไม่ชอบคลอรีนใส่น้ำดื่มแต่ก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นของคลอรีนคือสัญลักษณ์ของความปลอดภัย กรณีที่ไม่ชอบกลิ่นคลอรีนสามารถรองน้ำใส่ในภาชนะทิ้งไว้ 20-30 นาที กลิ่นคลอรีนจะระเหยไปเอง

ปริมาณคลอรีนที่ควรใส่ หรือเติมในน้ําประปา ควรใส่อัตราส่วนเท่าไหร่

น้ำประปามีคลอรีนกี่ ppm ในระบบผลิตน้ำประปาของการประปานครหลวงจะมีการเติมสารคลอรีนที่มีระดับความเข้มข้น ค่าคลอรีนในน้ำประปามากกว่า 1 ppm และระบบจ่ายระบบการจ่ายน้ำประปาเป็นระบบปิด ซึ่งพบว่ายังมีคลอรีนหลงเหลือในระบบจ่ายน้ำไม่น้อยไปกว่า 0.5 ppm จนถึงบ้านผู้ใช้ ทำให้ประชาชนที่ใช้น้ำประปามั่นใจว่าสามารถใช้น้ำได้อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ข้อควรระวังในการใช้สารคลอรีนใส่ในน้ำประปา

1.การเติมคลอรีนในน้ำประปาต้องใส่ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัย

2.หลีกเลี่ยงการนำสารคลอรีนไปผสมกรด ด่าง วัตถุไวไฟหรือเคมีภัณฑ์

3.ควรเก็บสารคลอรีนไว้ในที่แห้งเย็นแต่ไม่โดนแสงแดด

4.การสูดดมสารคลอรีนหรือการสัมผัสในปริมาณมากมีอันตรายก่อให้เกิดการระคายเคือง

คลอรีนในน้ำประปาซื้อที่ไหนได้บ้าง

หาซื้อคลอรีนได้จากที่ไหน หาซื้อไม่ยากเลยราคาไม่แพงด้วย ยุคนี้สมัยนี้อยากซื้ออะไรสั่งซื้อได้ง่ายมากผ่านช่องทางออนไลน์ มีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้าน การใส่คลอรีนเพื่อให้น้ำใสสะสาดเป็นเพียงหนึ่งในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำเท่านั้น การติดตั้งระบบกรองน้ำช่วยได้ดี สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม หรือมองหาเครื่องกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพ หรืออยากได้ระบบถังตกตะกอนดีๆ มิตรวอเตอร์ จัดให้ได้ ไม่ใช่ปัญหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ยินดีดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม การันตีด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ให้บริการในราคาเป็นมิตร มีโรงงานผลิตเอง ประกอบเอง มีบริการสำรวจหน้างานฟรี ให้คำปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง สนใจ ติดต่อเรา

บริการทำระบบน้ำประปา แบบครบวงจรที่สุดในไทย รับออกแบบ ติดตั้ง ทำระบบผลิตน้ำประปาผิวดิน ระบบน้ำประปาบาดาล ระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ถูกต้องตามมาตรฐานของน้ำประปา โดยมิตรวอเตอร์ "เพื่อนของน้ำ เพื่อนของคุณ"
ดูเพิ่มเติม ติดต่อเรา